Prins Henrik skal ikke stedes til hvile sammen med dronning Margrethe i regentparrets planlagte fælles gravsted i Roskilde Domkirke. Prinsen er utilfreds med, at han i sit officielle virke aldrig er blevet sidestillet med dronningen - med titel af majestæt og kongegemal - og har derfor besluttet, at han heller ikke skal være det i døden ved at ligge ved siden af sin hustru og dronning.

Det bekræfter kongehusets kommunikationschef Lene Balleby i et eksklusivt interview med BT. Dronning Margrethe er ifølge kongehuset »indforstået« med prinsens opsigtsvækkende beslutning.

Ugebladet Tæt På skrev forleden på baggrund af anonyme kilder om prins Henriks sidste vilje, men kongehuset valgte på det tidspunkt ikke at kommentere historien. Det gør kongehuset nu.

»Det er rigtigt, at prins Henrik har besluttet, at han ikke vil begraves i Roskilde Domkirke, som det ellers var planlagt,« siger Lene Balleby.

»Det er ingen hemmelighed, at prinsen i mange år har været utilfreds med sin rolle og den titel, han er blevet tildelt i det danske monarki. Den utilfredshed har i de senere år fyldt mere og mere. For prinsen er beslutningen om ikke at lade sig begrave ved siden af dronningen den naturlige konsekvens af, at han ikke er blevet ligeværdigt behandlet i forhold til sin ægtefælle – ved ikke at få den titel og funktion, som han har ønsket.«

Prinsen mener kort sagt, at han ikke skal sidestilles med dronningen i døden, når han ikke er blevet det i livet.

Med sin beslutning bryder prins Henrik traditionen for, at danske regentpar begraves sammen. Allerede i 2002 gav han i et stort interview i BT udtryk for sin utilfredshed med, at han ikke blev ligestillet med dronning Margrethe og fik titel af kongegemal. Flere gange siden har han ytret sin utilfredshed trods visheden om, at tronfølgeloven forhindrede hans drøm i at blive til noget.

Det var en nærliggende tanke, at prinsen så i stedet ville begraves sammen med sine forældre og søskende på familiegravstedet i Frankrig, men det afkræfter kongehuset.

»Prinsen elsker Danmark og har virket for Danmark i mere end 50 år. Prinsen vil derfor også begraves i Danmark, men de nærmere omstændigheder er ikke på plads endnu. Dronning Margrethe har igennem længere tid kendt til prinsens beslutning og er indforstået med den,« siger Lene Balleby.

Hvordan kommer det her til at påvirke forholdet mellem prinsen og dronningen?
»Selvfølgelig er det en beslutning, som dronningen nok gerne havde været foruden. Men dronningen har kendt til den igennem længere tid, så den kommer ikke nu som en overraskelse. Den betyder ikke, at der ændres i eksempelvis regentparrets planer om at holde deres ferie sammen i Frankrig,« siger Lene Balleby.

Betyder prinsens beslutning ikke, at regentparret reelt bliver skilt?
»Nej, der er ikke tale om en skilsmisse,« fastslår Lene Balleby.
Hun bortmaner også enhver tanke om, at dronningen kunne finde på at abdicere i kølvandet på ægtefællens vidtgående beslutning:
»Den får ingen konsekvenser for dronningens virke.«

Hvorfor har kongehuset ikke bare lyttet til prins Henriks ønsker?
»Der er faktisk blevet lyttet, reageret og tilpasset undervejs. Prinsen har for eksempel fået sit eget hof, men med hensyn til selve titelspørgsmålet har vi i Danmark valgt at følge den europæiske tradition, der har været gældende i både England og Holland,« forklarer Lene Balleby.
Kunstneren Bjørn Nørgaard har i en årrække arbejdet på en kostbar dobbelt sarkofag, som både prinsen og dronningen efter planen skulle stedes til hvile under i Skt. Birgittes Kapel i Roskilde Domkirke.

Sarkofagen ændres ikke, selv om prins Henrik ikke kommer til at ligge under den. Det ændrer heller ikke dronningens beslutning om fortsat at blive bisat i Roskilde Domkirke, oplyser kongehuset.

»Bjørn Nørgaard har begået et kunstværk, der afspejler regentparrets fælles virke i over 50 år – uanset om prinsen ligger der eller ej. Dronningen vil fortsat bisættes under sarkofagen. Uadskilleligt herfra er også ægteskabet med prinsen. Og det er meget vigtigt: Regentparrets professionelle virke og deres ægteskab er to forskellige ting,« siger Lene Balleby.