Kan det virkelig passe, at 600 danskere dør hvert år på grund af partikelforurening fra brændeovne? Ja, fastslår ny rapport. Men den konklusion er usikker, mener en forsker - ja, ligefrem udokumenteret, tordner brændeovnsbranchen.

Knitrende flammer spreder varme og hygge i stuen, men bag hyggen gemmer sig en dræber. Mellem 200 og 1.000 mennesker dør årligt på grund af partikler fra brændeovnsrøg, viser en ny rapport. Men den konklusion bygger på et spinkelt grundlag, mener forsker.

- Vi har ikke særlige gode data for, hvor brændeovne befinder sig, og hvor meget røg, der slipper ud det enkelte sted. Derudover er der ikke lavet større epidemiologiske studier på de sundhedsmæssige konsekvenser ved brændeovnsforurening, siger professor Ole Hertel fra Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Ole Hertel understreger, at der er en sundhedsmæssig effekt af brændeovnsoartikler - men hvor stor, den er, ved man ikke. Den nye rapport er udarbejdet af laborant og miljøtekniker Ryan Lund fra Roskilde Universitet - og den viser en stigning i dødsfald i forhold til de 200 liv, man hidtil har troet, at brændeovnsforurening kostede årligt.

- Vi giver i rapporten et opdateret og mere videnskabeligt skøn, der lyder på mellem 200 og 1000 liv - eller i gennemsnit 600, siger Ryan Lund, der selv mener, at rapporten bidrager med den bedste viden hidtil.

Fra de danske brændeovnsproducenter er kritikken af rapporten rødglødende.

- Det er en frækhed at kalde denne opgave for et stykke veldokumenteret, videnskabeligt arbejde. Rapportens tal er udokumenterede og baserer sig grundlæggende på Ryan Lunds eget skøn, siger Peter Jessen Hansen, formand for danske brændeovnsproducenter (DAPO) og direktør for Morsø Jernstøberi.

Peter Jessen Hansen finder det rystende, at en halvårsopgave fra en studerende kan få lov at stemple en hel branche og 650.000 brændeovnsejere som medvirkende til op mod 1000 dødsfald om året. Her henviser han til, at Ryan Lund er ved at færdiggøre sin uddannelse som miljøplanlægger.

Peter Jessen Hansen angriber flere punkter i rapporten - blandt andet at udledningen af partikler fra brændeovnene bygger på, hvor meget en brændeovn udledte i 2000. Et tal som ifølge DAPO er mere end halveret i moderne brændeovne.

Men kritikken preller af på forskeren, der har et klart budskab med sin rapport:

- Der er så meget forskningsmæssigt belæg for, at partikelforurening er sundhedsskadeligt, at politikerne bør handle på det nu. Det kan ske ved forbud for brændeovne i områder med fjernvarme, højere afgifter, krav om rensning af røgen og obligatorisk kørekort til brug af brændeovn, siger Ryan Lund.