Faldet i unge rygere er standset. Hver tiende 15-årige ryger fortsat dagligt.

Antallet af unge rygere har i flere år har været støt nedadgående. Men faldet ser ud til at være standset.

Det betyder, at hver tiende 15-årige er daglig ryger, viser nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er lige så mange som ved sidste undersøgelse for fire år siden, og dermed er den positive udvikling med færre og færre helt unge rygere bremset.

Tidligere har faldet i unges brug af tobak ellers været markant.

I 1998 røg 15 procent af de 15-årige drenge og 21 procent af pigerne hver dag, mens det i 2002 kun drejede sig om henholdsvis 14 og 16 procent. Fire år senere - i 2006 - var det kun 11 procent, der røg hver dag.

Men nu viser de netop offentliggjorte tal altså, at faldet er standset. 11 procent af pigerne og 10 procent af drengene ryger fortsat dagligt.

De unges fortsatte hang til røg sker på trods af, at der i løbet af de senere år er indført en række forebyggende tiltag:

Rygelovgivningen for arbejdspladser er skærpet, man må ikke længere ryge på restauranter og caféer, prisen på cigaretter er sat op, og aldersgrænsen for, hvornår man må købe tobak, er hævet fra 16 til 18 år.

- Det viser jo tydeligt, at de strukturelle ændringer, der er indført i Danmark, slet ikke slår godt nok igennem, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, professor Frede Olesen.

Han peger på Norge som forbillede, hvor de unge rygere fortsat bliver færre, så man nu er nede på omkring seks procent af eleverne i 9. klasse.

På en rangliste over tobaksforebyggelse i 30 europæiske lande blev Norge for kort tid siden placeret som nummer tre, ligesom en pakke koster over 80 kroner.

- Der er flere steder, hvor vi kan lære af nordmændene, og det ved politikerne godt, siger Frede Olesen.

- Prisen skal sættes mærkbart op, tobakken skal væk fra kassen i supermarkedet, og hullerne i rygeloven skal lappes, så der ikke kan indrettes for eksempel rygerum. Og så skal der sættes ind med meget klare holdningsbearbejdende tiltag.

/ritzau/