Læger bør i højere grad gå i dialog med og være åbne over for kræftpatienter, der har interesse for alternativ behandling, mener leder af alternativt kræftbehandlingscenter.

C-vitamin som drop direkte i blodet, akupunkturnåle i øreflippen eller et dagligt tilskud af melatonin. Kræftpatienter er begejstrede for alternativ behandling, men ofte afviser læger overhovedet at tale om det.

Det er centerleder og sygeplejerske Berit Wheler ved Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling i Aarhus, der nu står frem i BT med en appel til kræftlægerne. Hun mener, der er behov for mindre skepsis og bedre dialog.

»Mange kræftramte ringer ind til vores telefonrådgivning, fordi de er dybt frustrerede over at være blevet afvist, når de har ønsket at tale om alternativ behandling. Lægerne skal selvfølgelig ikke give patienterne falsk håb, men jeg ville ønske, de ville kigge en smule ud over den videnskabelige brille og forstå patienternes behov. Og så længe en alternativ behandling ikke generer den konventionelle, er der jo ikke nogen grund til at tage håbet fuldstændigt fra folk,« siger Berit Wheler.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse i 2013 har 27 pct. af kræftpatienterne benyttet sig af alternativ behandling indenfor det seneste år. Interessen er stigende - særligt efter det for nylig blev vedtaget, at kræftpatienter som forsøgsordning i 2018 skal have lettere adgang til, hvad der førhen har været ulovlig cannabis-medicin. Organisationen har haft 81.500 sidevisninger det seneste halve år, svarende til 400-500 brugere om dagen, der søger viden om medicinen. Samme tendens gør sig gældende ved Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling, der for tiden oplever, at fire ud af fem henvendelser drejer sig om cannabis. Med den stigende interesse følger et øget behov for bedre rådgivning blandt kræftlægerne, fastslår forskere i et nyt forskningsprojekt på Syddansk Universitet, støttet af Kræftens Bekæmpelse.

»Patienterne oplever desværre ofte, at lægerne ikke vil tale om det, eller er negative over for dem, så de føler sig utrygge eller tror, at de gør noget forkert. Dér så vi gerne, at lægerne i stedet tog en åben dialog og lyttede til patienten. I værste fald kan det jo betyde, at patienterne undlader noget relevant information, som kan have indflydelse på den konventionelle behandling,« siger læge og psykolog i patientstøtte-afdelingen i Kræftens Bekæmpelse Bo Andreassen.

Gråt marked

I forskningsprojektet vil en række forskere undersøge, hvordan kræftlæger og sygeplejersker kan blive bedre til at rådgive og tale om alternativ behandling. I august i år gik undersøgelser i gang på Herlev Hospital, og senere vil også sundhedsprofessionelle fra Odense Universitetshospital tage del i projektet. Meningen er, at viden om, hvordan man bedre rådgiver kræftpatienter, på sigt skal sprede sig til alle landets hospitaler.

For overlæge ved onkologisk afdeling på Vejle Sygehus Lars Henrik Jensen er kritikken ikke ukendt land: »Ofte afviser lægerne at tale om alternativ behandling, fordi det er et gråt marked fyldt med kvaksalvere og folk, der tjener penge på rendyrket fusk. På det konventionelle medicin-område har vi derimod en god, detaljeret viden om, hvordan det virker, og hvilke bivirkninger det har, fordi der ligger mange undersøgelser til grund for det, og det ved vi ikke på samme måde om det alternative, og derfor kan det være svært som læge at forholde sig til det,« siger Lars Henrik Jensen.

Her har man siden december 2016 forsøgt at imødekomme patienterne ved at gøre det til en del af sin profil at invitere til dialog med patienterne om alternativ behandling. Sygehuset har bl.a. udgivet en pjece, hvor man opfordrer patienterne til at tale med deres læge om, hvad de benytter sig af, udover den konventionelle behandling for kræft.

»Vi vil gerne bygge bro, hvor der tidligere har været en tendens til at grave grøfter i forhold til det alternative. Det sikrer et godt behandlingsforløb, og vi undgår, at patienten skjuler noget for os, fordi de frygter, hvad lægen vil sige til det,« siger han.

Uhelbredeligt kræftsyg: ’Håbet er så vigtigt’

14 dage efter, at Keld Breum 1. juni 2016 fik beskeden om, at han er uhelbredelig syg af kræft, er han til en opfølgende samtale på Skejby Sygehus.

Diagnosen ryster ham, men samtidig er han fast besluttet på selv at gøre noget. Han har bl.a. læst sig til, at behandling med højdosis C-vitamin i intravenøse indsprøjtninger måske kan gøre en forskel.

»Lægen får et lidt tomt udtryk i øjnene og fortæller mig, at det desværre ikke hjælper, og at der ikke er noget, jeg kan stille op, udover at følge hormon- og kemobehandling,« siger Keld Breum, der er adjunkt ved Erhvervsakademi Aarhus.

Trods anbefalingerne fra lægerne beslutter Keld Breum dog alligevel at forsøge sig med højdosis C-vitamin-behandlinger. De koster 1.100 kr. pr. gang, og det er ikke usædvanligt, at man skal have to til tre behandlinger på en uge over flere måneder – måske år.

PSA-tal er faldet

»Mit PSA-tal (enzym i blodet, der kan fortælle, om man har prostatakræft, red.) er faldet, hvilket selvfølgelig ikke kun skyldes C-vitamin-behandlingen. Men jeg har en klar fornemmelse af, at det har gjort, at jeg stort set ikke har haft bivirkninger efter kemoterapien. C-vitamin-behandlingerne har i hvert fald givet håb, og håbet er så vigtigt,« siger han.

Keld Breum er glad for den behandling, han har fået på sygehuset, men han undrer sig over, at lægerne så blankt afviser at tale om alternativ behandling:

»Det er absurd, at danske læger er så fokuserede på evidens (studier af høj forskningsmæssig værdi, red.) og ikke andet. Det er lidt skræmmende, når der nu findes så mange behandlinger rundt omkring i verden, de kunne bringe i spil,« siger han.

Håber på et godt forløb

Den 58-årige mand, der er far til to drenge på hhv. 20 og 23 år, har ikke planer om at stoppe med C-vitamin-behandlingerne.

»Jeg bliver ved i håbet om, at det, sammen med de andre ting jeg gør, i sidste ende vil give mig et godt forløb, måske ikke så jeg bliver cancerfri, men så det i hvert fald er sådan, at jeg kan leve med den,« siger Keld Breum, der har fået hjælp og inspiration til det alternative ved Informationscenter for Alternativ Kræftbehandling i Aarhus.

Foruden C-vitamin-behandlinger indtager han nu kun plantebaseret kost uden sukker. Han bliver healet hver tredje uge, mediterer dagligt, dyrker motion og indtager en række vitaminer og mineraler.