I alt er 28 personer i 2012 og 2013 blevet fejlagtigt behandlet for prostatakræft med for store doser af produktet Cabazitaxel, der bruges til kemoterapi. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Fejldoseringerne, der har fundet sted på Aarhus Universitetshospital, og som har været mellem 16 og 21 procent større end den ordinerede mængde, kan have medført, at de 28 behandlede kræftpatienter har fået voldsomme bivirkninger i forbindelse med deres kemoterapi.

»Det er en meget kritisk situation, som selvfølgelig er helt uacceptabel for dem, det er gået ud over,« siger direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, i en pressemeddelelse.

Fejlen skyldes angiveligt, at den første udgave af produktinformationen fra producenten var mangelfuld. En fejl som Hospitalsapoteket Aarhus allerede blev opmærksom på fjerde november sidste år. Ifølge Region Midtjylland blev fejlen rettet med det samme - og siden da har man arbejdet på at skabe et overblik over omfanget og konsekvenserne af fejldoseringerne, som ifølge regionen kan have kostet tre patienter livet.

»Vi mener, det er vigtigt, at vi fortæller åbent om vores fejl, så patienterne kan være trygge ved den behandling, de ellers modtager,« siger Ole Thomsen.

Kender du noget til sagen eller er berørt af den? Tip BT på tip@bt.dk.

Onsdag sendte Aarhus Universitetshospital breve ud til de patienter og pårørende til de afdøde patienter, i brevet har de berørte personer fået tilbudt en samtale på Universitetshospitalet om fejlen, behandlingsforløbet og om muligheden for at søge erstatning.

Efter man blev opmærksom på fejlen, har det ifølge Region Midtjylland vist sig, at flere andre hospitaler i Spanien, Finland og Holland har begået den samme fejl.

»Det fritager os selvfølgelig ikke fra vores ansvar, men det gør, at vi må lære af sagen. Allerede nu har vi indført procedurer, så vi systematisk tjekker op på produktinformationerne en ekstra gang,« siger Ole Thomsen.

For en uge siden pålagde Sundhedsstyrelsen således regionerne at skærpe kontrollen.

Aarhus Universitetshospital oplyser, at overdoseringen af kemoterapien siden 2012 har været brugt til patienter, hvor deres kræftsygdom har spredt sig til andre dele af kroppen, og hvor det ikke har været muligt at behandle på andre måder.

Kender du noget til sagen eller er berørt af den? Tip BT på tip@bt.dk.