Tøjmilliardæren Anders Holch Povlsen er blevet så træt af ’kraftig trafikstøj’ og revner i sit gods, at han har fået lov at flytte en kommunal vej, skriver finans.dk. Sagen vækker kritik hos flere eksperter, mens rigmanden selv mener, at 'alle vil drage fordel af det endelige resultatet'.

'Et principielt problem' og 'en usædvanlig sag.'

Sådan lyder det fra to eksperter i forvaltningsret, efter den danske milliardær Anders Holch Povlsen, der ejer tøjimperiet Bestseller, på usædvanlig vis har fået lov til at flytte en vej i Aarhus Kommune. Det skriver finans.dk, der har fået aktinsigt i sagen.

Vejen løber meget tæt på rigmandens gods Constantinsborg uden for Aarhus, og den megen trafik generer ham med både støj og vibrationer. Sidstnævnte er tilsyneladende så slemt, at godset er begyndt at slå revner.

Derfor har rigmanden, der er Danmarks andenrigeste med en formue vurderet til 40,2 milliarder kroner, bedt Aarhus Kommune om lov til at flytte den kommunale vej ’Storskovvej’ længere væk fra godset. Det ønske er nu blevet imødekommet, og vejen er ved at blive flyttet 45 meter længere væk fra godset.

Det er Storskovvej, der går lige syd om Anders Holch Povlsens gods på billedet, som man er ved at flytte 45 meter mod syd. 
Det er Storskovvej, der går lige syd om Anders Holch Povlsens gods på billedet, som man er ved at flytte 45 meter mod syd.  Foto: Google Earth / Screendump
Vis mere

Anders Holch Povlsen betaler for omlægningen af den offentlige vej, hvilket er helt lovligt. Men ifølge professor på Københavns Universitet, Peter Pagh, der har speciale i forvaltningsret er sagen problematisk, idet langt fra alle har råd til at finansiere en omlægning af en generende vej. Overfor finans.dk kalder han det et ’principielt problem’, der kan skabe en ’uheldig tendens’, hvis det bliver kutyme, at borgere kan betale sig fra noget i det offentlige rum.

Den holdning deler professor Bent Greve fra Roskilde Universitet, der har speciale i forvaltningsret

»Det er selvfølgelig en problematisk sag, for det åbner for, at man kan forhandle sig til at få lige præcis den løsning, man vil have, hvis man betaler for den. Men hvad med dem, der ikke har råd?,« siger han til BT.

»Kommunale beslutninger skal jo træffes ud fra, hvad der tilgodeser borgerne i kommunen samlet set bedst muligt. Og det skal indgå i en prioriteringsrækkefølge, så man får lavet tingene i den rækkefølge, man har tid og råd til og ikke være afhængig af, om man får store donationer udefra,« forklarer Bent Greve.

Ifølge Peter Pagh er projektet »en væsentlig ændring af miljøet«, og han kritiserer, at det bliver lavet uden en lokalplan. Vejflytningen vil desuden føre til en nedsættelse af hastigheden på strækningen fra 80 til 60 kilometer i timen.

Rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), ser ikke noget problem i tilladelsen til Anders Holch Povlsen:
»Den gamle Storskovvej er en smal vej, som ikke er optimal for den moderne biltrafik eller for bløde trafikanter. Vi får en bedre og mere sikker vej til glæde for mange trafikanter uden, at skatteborgerne skal betale«, udtaler han til BT.

Sagen om flytningen af vejen har tilsyneladende været oppe at vende på højeste niveau i kommunen. Af sagsdokumenterne fremgår det, at Anders Holck Povlsen i marts holdt et uformelt møde med borgmester Jacob Bundsgaards (S), hvor vejændringen var et af emnerne, skriver finans.dk.

Kan du bekræfte dette, og er det normalt i sådan sager?
»Det må du spørge borgmesteren om«, lyder det fra Kristian Würtz.

Har Anders Holch Povlsen fået særbehandling, fordi han er en af Danmarks rigeste ?
»Nej«

Kan I afvise, at han har fået særbehandling?
»Ja«.

Kristian Würtz tilføjer desuden, at der er 'talrige' eksempler på, at private selv har betalt for at få flyttet veje.

Anders Holch Povlsen oplyser til BT, at han ikke ser nogen problemer i vejflytningen.

»Det har været et vanskeligt projekt, og det har ikke været nemt at få forskellige parter til at ville den samme løsning, hvilket har været vores ambition igennem hele forløbet. Vi tror imidlertid på, at alle vil drage fordel af det endelig resultat, som forventes færdiggjort i april måned. Da gården og vores drift heraf, også vil drage fordel af projektet, har vi valgt uden beregning at lægge jord til, samt fuldt ud at betale for alle omkostninger i forbindelse med vejprojektet«, skriver han i et skriftligt svar og oplyser, at projektet har været under udarbejdelse i ni år, og at han har forsøgt at følge alle anvisninger fra myndighederne, politiet og naturfredningsforeninger.

Han tilføjer desuden, at han har taget hensyn til naboerne, da han afveg fra sit første ønske om en vejforlægning 'oppe i terrænet', men endte med en 'meget mindre og kort forlægning'.

Ændringen af vejen er påbegyndt i oktober og forventes at være færdig om seks måneder. Vejflytningen vil desuden betyde, at hastigheden på strækningen nedsættes fra 80 til 60 kilometer i timen.

Constantinsborg har eksisteret siden 1400-tallet. Den nuværende hovedbygning er dog fra 1801. Godset har tidligere været ejet af blandt andre Kong Frederik II, der afholdte jagter på stedet. Anders Holch Povlsen købte godset i 1999.