PET havde ingen mistanke til imamerne, der ifølge Ahmed Akkaris bog spillede dobbeltspil under Muhammedkrisen, fortæller tidligere operativ chef Hans Jørgen Bonnichsen ifølge Information.

Ahmed Akkari skriver i bogen »Min afsked med islamismen - Muhammedkrisen, dobbeltkrisen om Danmark«, at imamerne på den ene side opretholdt en antivoldelig facade og samarbejdede med politiet, mens de på den anden side optrappede de konflikten.

- Ved siden af optrapning af konflikten og opretholdelsen af en antivoldelig facade gjorde Arbejdsgruppen sig store anstrengelser for at fastholde en bred opbakning blandt de danske muslimer. I praksis betød det, at Raed Hlayhel, Abu Laban, Kasem Said Ahmad, Abu Malek og jeg selv (Ahmed Akkari, red.) måtte trække på alle personlige forbindelser. I dage og uger hang vi konstant i telefonen og holdt møder over hele landet i et forsøg på at overbevise enhver mulig allieret om vores sags berettigelse, hedder det i en passage fra bogen.

På trods af de fem imamers bestræbelser kendte Politiets Efterretningstjeneste, PET, ikke til, at imamerne forsøgte at optrappe konflikten, fortæller Hans Jørgen Bonnichsen, der under Muhammedkrisen i 2006 samarbejdede med en række imamer heriblandt Akkari.

Samarbejdet med PET gik blandt andet ud på, at imamerne skulle være talerør for muslimske grupperinger i Danmark, og så skulle de påtage sig et ansvar for de unge, de havde kontakt til, som var i fare for en øget radikalisering.

- De skulle ikke være agenter, men påtage sig et ansvar inden for deres respektive felter og være med til at sørge for, at unge ikke kom ud i situationer, hvor de gjorde skade på sig selv eller det danske samfund. Og det gik efter vores opfattelse fantastisk godt, siger Hans Jørgen Bonnichsen.