Videoen viser Omar El Hussein, efter han er blevet dræbt af Politiets Aktionsstyrke.

En ny rapport fra Justitsministeriet viser detaljeret, hvordan Politiets Aktionsstyrke pågreb og skød Omar El-Hussein, manden bag terrorangrebet i København.

Justitsministeriet har onsdag aften udsendt en evalueringsrapport på baggrund af myndighedernes indsats i forbindelse med terrorangrebene d. 15. februar i København.

Først blev kulturhuset Krudttønden angrebet, og senere blev den jødiske synagoge i Krystalgade også angrebet. Angrebene kostede tilsammen to mennesker livet og sårede seks politifolk.

Kl. 04.48 havde PET-observatører observeret og fulgt den formodede gerningsmand, hvilket var påbegyndt kl. 04.44. Meldingen blev formidlet til KSN.

Ca. kl. 04.50 modtog Politiets Kommandostation oplysning om, at videoefterforskerne fra Mjølnerparken havde observeret en mulig gerningsmand. Andre observatører fra PET i området samt aktionsstyrken blev adviseret herom. En patrulje fra Politiets Aktionsstyrke befandt sig i nærheden.

Kl. 05.02 tilgik der en anmeldelse til Københavns Politi fra 112 om skyderi 100 meter fra Nørrebro Station (Svanevej).

Kl. 05.03 oplyste forbindelsesofficeren hos Politiets Kommandostation, at Aktionsstyrken havde skudt en mand på Svanevej ud for nr. 1.

Kl. 05.03 havde Efterforskningsstaben i København modtaget underretning om skudepisoden på Svanevej og sendte en efterforskningsleder til gerningsstedet. En ny efterforskningsleder blev tilkaldt til indsættelse i Mjølnerparken. Efterforskningsstaben allokerede personale til begge steder.

Kl. 05.08 blev Den Uafhængige Politiklagemyndighed officielt underrettet af Kommandostationen om skudepisoden ved Svanevej.

Kl. 05.11 anmodede Kommandostationen Aktionsstyrken og efterforskningspersonalet om at visitere gerningsmanden for våben, id og mobiltelefoner. Mobiltelefoner skulle hurtigst muligt køres til Teglholmen for udlæsning med henblik på at identificere evt. medgerningsmænd

Kl. 05.15 sendte Politiets Kommandostation på Svanevej et foto af gerningsmanden. Dette blev videresendt til Efterforskningsstaben og videokoordinator.

Kl. 05.52 modtog Efterforskningsstaben to mobiltelefoner, der var sikret på gerningsmanden ved Svanevej. IT-efterforsker blev hentet på bopælen for at undersøge disse.

Kl. ca. 06.00 afholdt Københavns Politi fjerde strategiske stabsmøde på Politigården med deltagelse af politidirektøren og chefpolitiinspektøren. Forud var politidirektøren telefonisk af chefpolitiinspektøren blevet underrettet om en formodet gerningsmands skudveksling med politiet på Svanevej og efterfølgende død. Justitsministeriet og rigspolitichefen var inden stabsmøde telefonisk orienteret herom.

Kl. 06.05 gav Politiets Kommandostation på Svanevej en situationsmelding og blev anmodet om hurtigst muligt at sikre fingeraftryk fra afdøde med henblik på identifikation.

Kl. 06.16 underrettede efterforskningsstaben kommandostationen om, at den ene af de mobiltelefoner, der var indbragt fra Svanevej, var den samme som blev anvendt af gerningsmanden fra Krudttønden til at bestille taxa fra Borgervænget ca. kl. 15.55.

Kl. 06.22 oplyste Politiets Kommandostation på Svanevej, at gerningsmanden, der var skudt på Svanevej, var fundet i besiddelse af to pistoler, henholdsvis en 7,65 mm og en 9 mm.

Kilde: (Justistministeriet)