Før sin død indgik Søren Kam en aftale med historikerne Mikkel Kirkebæk og John T. Lauridsen om, at de kunne udgive hans erindringer, når han var gået bort. Bogen ventes at udkomme til efteråret.

Vilde kampe på Østfronten og et liv på flugt som eftersøgt nazist. Det er nogle af de ting man vil kunne læse om i en bog, skrevet af den nu afdøde danske nazist Søren Kam.

23. marts afgik den danske SS-officer og nazist Søren Kam ved døden i en alder af 93 år. Dødsfaldet udløser offentliggørelsen af et hidtil hemmeligholdt manuskript med Søren Kams personlige erindringer.

"Vi har lige pludselig fået meget travlt," siger Mikkel Kirkebæk til BT.

Mikkel Kirkebæk har tidligere skrevet en biografi om den danske nazi-officer Christian Frederik von Schalburg. I den forbindelse interviewede han Søren Kam i hans hjem i den tyske by Kempten. Mødet førte til endnu et interview - denne gang om Søren Kams eget liv - og Mikkel Kirkebæk fik adgang til nazistens erindringsskrift og private fotoarkiv. Der var dog en betingelse: Erindringerne måtte først udgives, når Søren Kam var død.

Ifølge Mikkel Kirkebæk indeholder manuskriptet en række hidtil ukendt detaljer om Søren Kams liv som nazi-soldat under 2. verdenskrig.

»Det helt nye, som jeg fandt meget interessant, er, at der er nogle utroligt levende skildringer af kampe på østfronten, som Søren Kam har deltaget i. Han beskriver også sit møde med Hitler, da han får overleveret jernkorsets ridderkors,« fortæller Mikkel Kirkebæk.

Herudover rummer bogen fortællingen om, hvordan Søren Kam efter krigen flygtede fra retsforfølgelse og skjulte sig i Tyskland.

»Meget af bogen handler om, hvordan det lykkedes ham at leve under jorden i Tyskland under falsk navn,« fortæller Mikkel Kirkebæk.

Drabet på BTs chefredaktør Carl Henrik Clemmensen fylder til gengæld ikke meget i bogen.

»Han nævner det kun perifært, og han giver den udlægning, han har givet før,« siger Mikkel Kirkebæk.

Søren Kam erkendte i 1968, at han deltog i bortførelsen af den nazi-kritiske redaktør, men hævder, at han kun skød på Carl Henrik Clemmensen som en 'solidarisk handling' efter at Flemming Helweg-Larsen havde dræbt ham.

Erindringerne bliver udgivet på forlaget Lindhardt & Ringhof som en såkaldt kommenteret kildeudgivelse.

»Det er Søren Kams erindringer og dermed hans version af historien. John T. Lauridsen og jeg skriver et langt perspektiverende forord og undervejs i manuskriptet vil der være notehenvisninger, der perspektiverr Søren Kams udlægning.«

Søren Kams selvskrevne erindringer vil blive ledsaget af af billeder fra hans private fotoarkiv. Der er ikke fastsat en dato for udgivelsen af Søren Kams erindringer, men Mikkel Kirkebæk håber på, at bogen kan være klar til udgivelse engang til efteråret.