De militante islamister, der rejste til Syrien og blev dræbt i kamp, var velintegreret i det danske samfund, viser en kortlægning ifølge Politiken.

Mange af de militante islamister, der rejste til Syrien og blev dræbt i kamp, var velintegreret i det danske samfund. Det viser en kortlægning af de dræbte syrienskrigere ifølge Politiken.

Mindst 15 personer fra Danmark har ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistet livet i Syrien, og de 11, som avisen har kunnet identificere, har gået i dansk skole, taget danske uddannelser, talte flydende dansk og navigerede hjemmevant i det danske samfund.

»De er rundet af det danske samfund, så det er ikke noget, vi kan tillægge andre ansvaret for«, siger Ann Sophie Hemmingsen, der forsker i radikalisering ved Dansk Institut for Internationale Studier, som har fået forelagt Politikens research.

Ifølge avisen er det velkendt, at de udrejsende oftest er mænd under 35 år, som er blevet radikaliseret i de samme militante islamistiske miljøer i særligt København og Aarhus, men kortlægningen viser også, at de dræbte syrienskrigere ofte kommer fra tilsyneladende velfungerende familier.

»De er i langt de fleste tilfælde relativt normalt fungerende. De er ikke socialt belastede og har haft en rimelig opvækst i ofte ressourcestærke familier«, siger Allan Aarslev, politikommissær ved den kriminalpræventive afdeling hos politiet i Østjylland, hvor fem af de dræbte syrienskrigere boede.