Cheflæge Teis Andersen: - Hvis der er tale om patienter, som er mulige at spørge, så skal det selvfølgelig drøftes med dem. Det er vigtigt, at patienten tager stilling. Brugen af koder stikker historisk set så langt tilbage, jeg mindes. Pointen er jo, at man skal være klar på, om der skal gøres noget, hvis patienten får hjertestop. For at vågne op med knækkede ribben og en ødelagt hjerne for så at dø et par dage senere, det giver ingen mening. Der er tilfælde, hvor videre behandling er formålsløs. Jeg går personligt ind for, at man formulerer sig mere udførligt end i forkortelser. Koderne er vi gået væk fra.