Organisationen Børns Vilkår er klar til hjælpe børn til at føre retssager mod kommuner, der undlod at gribe ind over for overgreb.

Det kan i fremtiden komme til at koste kommuner dyrt, hvis de undlader at tvangsfjerne et omsorgssvigtet barn, skriver Politiken.

Organisationen Børns Vilkår er klar til at hjælpe børn, som vil anlægge sag mod en kommune, som har svigtet dem groft.

»Det er et vigtigt samfundsmæssigt signal om, at børn er borgere med rettigheder ligesom voksne, og at retten til omsorg og en tryg barndom ikke bare kan tilsidesættes, uden at det får konsekvenser«, siger Peter Albæk, der er formand for Børns Vilkår. Han kender til flere sager, hvor spørgsmålet om en retssag er relevant.

Børns vilkår fik med sidste års satspulje otte millioner kroner til at oplyse udsatte børn om deres rettigheder og til at hjælpe børn med at søge erstatning.

»Det vil betyde, at børn, der har lidt under års svigt hjemme eller på anbringelsessted og siden fra myndighedernes side, reelt vil kunne få menneskelig, juridisk og økonomisk oprejsning«, siger Peter Albæk.

Det er set, at børn har fået erstatning for myndigheders svigt. I Storbritannien er flere myndigheder blevet dømt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at betale godtgørelser på 100.000 til 300.000 kroner til børn, der var udsat for fysisk og seksuelt misbrug, uden at der blev grebet ind.

Det var tidligere socialminister Benedikte Kiær (K), der ved satspuljeforhandlingerne sidste år stillede forslaget om støtte til erstatningssager, og Dansk Folkeparti bakkede op blandt andet med argumentet, at alene risikoen for en erstatningssag kunne virke præventiv i forhold til kommunernes prioritering af området.