Det er bare en måned siden, at han hjalp en svært lungesyg kvinde. Hun led af uhelbredelig KOL - også kaldet rygerlunger - og havde regelmæssige  kvælningsfornemmelser, da hun havde under 20 procent af sin lungefunktionen i behold. Oveni det var havde hun gennem en årrække været bundet til en kørestol på grund af svær leddegigt.

Tre uger tidligere havde hun ringet til ham og spurgt, om han ikke nok ville hjælpe hende. Han talte med hende flere gange og læste hendes sygejournaler. Jo, det ville han gerne.

Svend Lings - 75 år og pensioneret overlæge bosat på Fyn, er igen i vælten for sin kamp for at få lovlivgjort lægeassisteret selvmord og aktiv dødshjælp. I 2014 udgav han bogen ‘Hjælp mig - aktiv død’, hvor i han argumenterer for sin sag. Mens han venter på lovgiverne - kun Alternativet går ind for  aktiv dødshjælp på Christiansborg - har han valgt at tage sagen i egen hånd og personligt assisterer mindst 10 personer med af begår selvmord, siden han i 2007 siden assisterede den dengang 82-årige, kræftsyge Erika med at tage sit eget liv. Det stod han i går frem og fortalte i Radio 24/7, og nu uddyber han over for BT.

»Behandlingsmulighederne var udtømt, og hun led forfærdelig. Hun ville ikke mere,« siger han om hans seneste fuldbyrdede sag.

Svend Lings opsigtvækkende udtalelser har nu fået Fyns Politi til at reagere. De er gået ind i sagen, oplyser vicepolitiinspektør Henrik Justesen, der er leder af efterforskning af personfarlig kriminalitet hos Fyns Politi, til BT.

»Vi har i dag taget sagen op og undersøger den. Andet kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger Henrik Justesen til BT.

Svend Lings sendte en af sine lægekolleger fra foreningen Aktive Læger -  en ni mand stor forening af hovedsageligt aktive læger, der arbejder for at lovliggøre aktiv dødshjælp og lægeassisteret selvmord - ud til kvinden med 100 fenemal-sovemedicinltabletter á 100 mg og kvalmestillende tabletter, som hun blev instrueret i at indtage samme med rigelig mængder alkohol.

»Man skal tage de kvalmestillende tabletter først, så man undgår opkastning. Alkohol forstærker giftvirkningen af sovemedicinen. Efter 20-30 minutter sover de lige stille ind. Det er fuldstændig smertefrit. De bliver bare søvnige og efter nogle få timer - maksimalt et halvt døgn - afgår de ved døden, da blodtrykket daler så meget, at gennemblødningen af organerne bliver så utilstrækkelig, at de holder op med at fungere,« siger Svend Lings.

Kvinden bliver i ifølge Svend Lings heller ikke den sidste, som han og hans forening assisterer til at tage deres eget liv. For 10 år siden assisterede han som den første den dengang 82-årige, kræftsyge Erika med at tage sit eget liv. Siden har Svend Lings personligt assisteret over 10 personer med at tage deres eget liv med en overdosis af sovemedicin, bekræfter han over for BT.

»Aktuelt er jeg i dialog med en anden person, som er i beslutningsfasen. Jeg vil fortsætte med at hjælpe, så længe jeg kan,« siger han og tilføjer, at han og medlemmerne af Aktive Læger altid benytter metoden assisteret selvmord, hvor den lidende person selv indtager den dødelige overdosis sovemedicin; ikke aktiv dødshjælp, hvor en læge typisk injicerer dødbringende medikamenter i personen.

»Vi mener, at folk selv skal være med hele vejen. Det er også en god prøve på, om beslutningen er alvorligt ment, at de selv skal udføre den sidste handling,« siger Svend Lings og understreger, at han også har sagt nej til at hjælpe i flere tilfælde, hvor han eksempelvis har vurderet, at behandlingsmulighederne endnu ikke var udtømt.

Han fortæller, at de assisterede selvmord altid bliver arrangeret, så den, der ønsker at dø, ikke risikerer at blive afbrudt af for eksempel hjemmehjælp eller pårørende. Samtidig bliver det planlagt, så den afdøde bliver fundet inden for et døgn af for for eksempel en pårørende eller hjemmesygeplejerske.

»Vi taler altid med dem, der beder om hjælp til at dø, om, hvem der finder dem, og at det kan være en voldsom oplevelse. Men de har næsten altid talt det grundigt igennem med deres pårørende. Samtidig skal man tænke på, at der jo er tale om alvorligt syge, som kunne dø når som helst. Så det kommer ikke som et lyn fra en klar himmel for dem, der finder de afdøde. Vi har ikke oplevet problemer i den sammenhæng.«

I Holland, Belgien, Luxembourg, Schweiz, Canada og flere amerikanske stater er aktiv dødshjælp lovlig, mens det i en række andre samfund sidestilles med mord. Selv om opinionsundersøgelser herhjemme viser massiv opbakning blandt danskerne til aktiv dødshjælp og lægeassisteret selvmord, er lovgiverne på Christiansborg enige om, at assisteret selvmord skal betragtes som en kriminel handling.

Ifølge straffelovens paragraf 240 kan aktiv dødshjælp og assisteret selvmord  straffes med op til tre års ubetinget fængsel. Svend Lings er imidlertid aldrig blevet anmeldt til politiet af pårørende til de afdøde eller andre. Men skulle der komme en sag, er han klar til at tage konsekvensen.

»Ja, selvfølgelig er jeg det. Den smule ubehag, jeg og mine kolleger risikerer ved det, er for intet at regne mod det, de lidende mennesker lever med,« siger han og tilføjer.

»Man er nødt til spørge sig selv: Hvad er vigtigst: Individet eller hensynet til samfundet love? Det er et spørgsmål, man har diskuteret siden Sokrates. Ingen love er fuldkomne, og i nogle situationer vejer hensynet til det enkelte menneske altså højere end de love, samfundet har vedtaget. I et velfungerende vestligt demokrati mener vi, at voksne mennesker har en selvbestemmelsesret over deres eget liv.«

Det er kun Svend Lings, der står med navn. De otte andre medlemmer af foreningen Aktive Læger ønsker at være anonyme.

»Hovedparten er stadig aktive læger, og det er jo ikke ligefrem karrierefremmende at gå op imod Lægeforeningen, Etisk Råd og statens love,« siger han.