Den sufi-muslimske orden Tariqa Burhaniya har ifølge konti, som Berlingske har set, nydt godt af lån og anden støtte fra konkursramt IT-virksomhed, hvor tre mænd er tiltalt for groft momssvig til 50 millioner kroner.

De tiltalte i en sag om groft momssvig til 50 millioner kroner har støttet den sufi-muslimske orden Tariqa Burhaniya økonomisk helt op til kort før konkursen i deres IT-virksomhed.

Det afslører en gennemgang af virksomhedens konti, skriver Berlingske.

»Udlån til Tariqa«, »Løbende forpligtigelse Tariqa«, »Ejendommen Damhus Boulevard 65, forsikring«, lyder nogle af posteringerne, som er foretaget helt frem til ultimo oktober 2008 – få måneder før virksomheden blev begæret konkurs af Skat, som har cirka 50 millioner kroner til gode i selskabet i dag.

Den ene af de tre tiltalte, som i dag er beskyttet af navneforbud i sagen, har spillet en ledende rolle i foreningen Tariqa Burhaniya, som ejer moskéen i Rødovre, men alle tre har været tilknyttet den muslimske orden, som ledes af en sufi-mester i Hamburg med sudanske rødder. De tiltalte har arrangeret rejser ned til mesteren, hvor de er samledes i foreningens palæ dér.

Trods tiltalen i den store momssvigssag spiller den ene af de tre tiltalte den dag i dag stadig en ledende rolle i foreningen. Det drejer sig om broderen til statsadvokat Mohammad Ahsan fra Rigsadvokaten, som nu undersøges for at være sikker på, at han ikke har været involveret i anklagemyndighedens behandling af broderens sag. Mohammad Ahsan selv har ifølge Berlingskes oplysninger ikke haft tillidshverv i foreningen, men er kommet i moskéen.

Hvor store beløb, der har været mellem foreningen og den konkursramte IT-virksomhed, fremgår ikke af selskabets kontoplan, hvor saldoen er skrevet i nul.

Pengene synes under alle omstændigheder tabt i dag.

Kurator Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten siger, at konkursboet er lukket:

»Kontoplanen blev først tilgængelig for os på et meget senere tidspunkt i forhold til konkursen, dels grundet overdragelse af virksomheden og bogholderiet, dels grundet at adgang til serveren, da den blev tilgængelig, først kunne opnås efter lang tid og væsentligt arbejde hos Skat og politiet, da der var passwords, der blokerede. På tidspunktet var omstødelsesfristen sprunget, og spørgsmålet blev ikke forfulgt yderligere herfra. I dag er konkursboet afsluttet«.

Bogføringsmaterialet fra IT-virksomheden blev i sin tid afleveret i 100 flyttekasser. Boris Frederiksen skønner, at alle de involverede selskaber i kædesvigen formentlig har kostet statskassen over 100 millioner kroner. Der har ifølge kurator blandt andet været overført 14 millioner kroner til konti i Dubai.

Største kreditor i IT-virksomheden er Skat, som dog ikke vil sige, hvad de måtte foretage sig i sagen, oplyser direktør i Skat Erling Andersen:

»Skat er underlagt tavshedspligt og må ikke udtale sig om personer, virksomheder eller konkrete sager i Skat eller på nogen måde videregive oplysninger om dem. Tavshedspligten indebærer også, at Skat ikke kan be- eller afkræfte, om vi har en konkret sag under behandling«.

Foreningen Tariqa Burhaniya tæller omtrent 150 medlemmer i Danmark – fortrinsvis medlemmer med rødder i Pakistan og Mellemøsten. Moskéen i Rødovre lever af bidrag fra medlemmerne, siger religionshistoriker Søren Christian Lassen, tilknyttet Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i Tariqa Burhaniya og skrevet flere videnskabelige artikler om ordenen.

Han har ikke haft indblik i foreningens økonomi. Men det er ikke et ukendt fænomen, at religiøse bevægelser kan benyttes til hvidvaskning, siger han:

»Religiøse bevægelser er et sted, hvor det er muligt at bruge sorte penge, hvis det er det, det handler om. Man slår to fluer med ét smæk: Man får de sorte penge af vejen, og de bliver brugt til, hvad den religiøse bevægelse anser som et godt formål, nemlig driften af et trossamfund,« siger Søren Christian Lassen til Berlingske.

Konkret om Tariqa Burhaniyas indtægter i Danmark siger han:

»Der er medlemmer, der har høje stillinger og egne virksomheder. Andre har helt almindelige jobs. Man giver donationer alt efter, hvad man kan undvære, og dem som er tæt knyttet til bevægelsen, og som samtidig har mange penge, er naturligvis dem, der giver mest«.

De tre tiltalte for groft momssvig nægter sig skyldige i sagen, som kommer for retten i juni.

Hverken statsadvokat Mohammad Ahsan eller broderens advokat reagerede i går på Berlingskes henvendelser i sagen.