Det er helt forventeligt, at landets universitetsstuderende er tvunget til flere reeksamener, mener De Studerendes Fællesråd og advarer om, at vi kun har set toppet af isbjerget.

Det er ikke kun i januar og juni, der er travlt med eksamener på de danske universiteter. Med fremdriftsreformen ankomst er stadig flere studerende nemlig tvunget til at tage reeksamener, skriver Magisterbladet.

Det overrasker ikke hos De Studerendes Fællesråd, hvor formand Yasmin Davali kalder det »forventeligt«.

»Når man har lavet et system, der ikke kan rumme et almindeligt studieliv, og som ikke kan rumme, at man kan gå på standby og skrue ned, så bliver den eneste mulighed, at man melder fra til eksamener,« siger Yasmin Davali.

På Københavns Universitet har en foreløbig optælling hos Institut for Medier, Erkendelse og Formidling vist, at der har været en fordobling i antallet af reeksamer henover vinteren, efter fremdriftsreformen trådte i kraft i sommers.

Med dens ankomst kan de studerende ikke længere udskyde deres eksamener, men bliver automatisk tilmeldt reeksamen, hvis de undlader at aflevere eksamenen, afleverer blankt eller helt udebliver.

Foreløbig har reformen, der har som erklæret mål at få de studerende hurtigere igennem systemet, kun omfattet nye studerende, men til sommer vil alle studerende blive underlagt de nye retningslinjer. Og derfor er det også kun toppen af isbjerget, vi har set, siger Yasmina Davali.

»Det er kun toppen af isbjerget. Administrationen i den her reform er så kæmpe, at den bliver meget omfattende,« siger hun og så slår samtidig fast, at det har betydning, om man kan udskyde sin eksamen, eller om man er tvunget til at tage en reeksamen.

»Jeg ville klart foretrække, at man kunne melde fra. Der kan være situationer, hvor man ikke føler sig klar, og der skal der være plads til, at man kan tage en pause og have tid til at sætte sig ordentlig ind i faget. Nu bliver man i stedet tvunget til at bruge et eksamensforsøg,« siger Yasmin Davali.

Flere institutledere advarer i Magisterbladet om, at det kan i sidste ende kan gå ud over undervisningen, da universiteterne får øget administrationsomkostninger med flere reeksamener.