I 13 tilfælde er rengøringsfirmaet Forenede Service blevet afsløret i brug af illegale medarbejdere. Det har samlet set kostet Danmarks næststørste rengøringsfirma godt to millioner kroner i bøder. Firmaet har benyttet den ulovlige, udenlandske arbejdskraft i perioden 2007 til 2015.

Det oplyser Forenede Service i et nyt kundebrev, som Fagbladet 3F og Politiken er kommet i besiddelse af.

Forenede Services kunder er i langt overvejende grad kommuner og statslige institutioner. Forenede Service har alene i 2015 modtaget 215 millioner kroner i betaling fra statslige institutioner for udførte serviceopgaver, viser en opgørelse fra Moderniseringsstyrelsen.

Formanden for Privat Service, Hotel og Restaurations-gruppen i 3F, Tina Møller Madsen, er rystet over Forenede Services brug af medarbejdere uden arbejdstilladelser:

- 3F tager stor afstand til brug af illegal arbejdskraft. Vi kender ikke til andre firmaer i branchen, der i så stort et omfang er blevet taget i at benytte illegale medarbejdere. Her er endda tale om et firma, som er medlem af arbejdsgiverforeningen SBA under DI, og som dermed burde følge reglerne og den danske model. Det er rystende.

Formanden for arbejdsgiverforeningen SBA, Jørgen Utzon, skriver i en skriftlig kommentar til Politiken og Fagbladet 3F:

- Jeg har ikke indtryk af, at der er tale om et generelt problem i branchen. Forholdene i Forenede Service var et grelt eksempel, og derfor bad vi også virksomheden om en grundig redegørelse af forholdene. Denne har vi nu modtaget, og jeg glæder mig over, at Forenede Service gør en stor indsats for rette op på tingene.

Jørgen Utzon, oplyser, at han og den øvrige bestyrelse i SBA fortsat vil holde øje med, om Forenede Service opererer i overensstemmelse med det regelsæt, branchen har lavet for at sikre, at alle medlemmer driver en seriøs forretning inden for lovens rammer.

Fagbladet 3F og Politiken har bedt ledelsen hos Forenede Service og moderkoncernen Forenede om et mundtligt interview omkring brugen af illegal arbejdskraft i de 13 tilfælde. Men det har koncerndirektør Carsten Clement afvist.

Om de 13 tilfælde, hvor Forenede Service er blevet idømt bøder for brug af illegal arbejdskraft, skriver firmaets administrerende direktør Hans Fog i kundebrevet:

”I alle tilfælde har vi betalt de illegale medarbejdere overenskomstmæssig løn og indbetalt deres A-skat, feriepenge, pension, atp, etc. – fuldstændig som for alle vores øvrige medarbejdere. Brugen af illegal arbejdskraft er derfor udelukkende sket som følge af uvidenhed, manglende kontrol samt identitetstyveri. Vi har aldrig haft nogen økonomisk fordel af at benytte disse medarbejdere uden gyldige arbejdstilladelser.”