På blot to år er antallet af unge københavnere uden tag over hovedet næsten fordoblet. Kommunens socialborgmester frygter, at de vil blive tabt på gulvet.

Antallet af unge hjemløse i København er steget eksplosivt på ganske kort tid, skriver Information.

Ifølge nye tal fra kommunens Socialforvaltning voksede antallet af hjemløse unge i hovedstaden med omkring 50 procent fra 2009 til 2011, og samtidig skete der en mindre stigning i antallet af fattige unge.

Tallet skal dog tages med det forbehold, at en del af de unge hjemløse er »sofasovere«, som overnatter hos bekendte, og derfor ikke kommer i kontakt med gademedarbejderne fra kommunen.

Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, betegner udviklingen i antallet af hjemløse som bekymrende, men ikke overraskende.

- Udsatte generelt, men måske især udsatte unge, har fået det sværere de senere år. Det skyldes blandt andet, at finanskrisen påvirker jobsituationen negativt. Men når man kigger på de forskellige grupper, er det alarmerende, at antallet af unge er i vækst. Både på hjemløseområdet, men også i forhold til stofmisbrug og psykiske lidelser, siger han.

Jann Sjursen peger på, at der er flere årsager til stigningen i antallet af de unge udsatte. Han henviser blandt andet til ungeydelsen, som betyder, at unge under 25 år kun får halvdelen af, hvad andre kontanthjælpsmodtagere får.

- Jeg tror, at det er en af forklaringerne på, at antallet af hjemløse stiger. Den gør, at mange har svært ved at betale det, det koster at få og have en bolig i København. Det er simpelthen et regulært problem, at ungeydelsen efter min mening både forhindrer de unge i at komme ind på boligmarkedet, men også er med til at smide dem på gaden, siger han.

Socialborgmester for Enhedslisten i København, Mikkel Warming, mener også, at ungeydelsen er en af forklaringerne på stigningen i unge udsatte.

- De unge fylder mere og mere blandt de fattige. Vi er ved at tabe dem på gulvet, og det er dybt problematisk. Den meget lave ungeydelse gør, at vi har nogle unge, der bliver overrepræsenteret i mange grimme statistikker, for eksempel når vi ser, at der er blevet 50 procent flere unge hjemløse, siger han til Information.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.