Danmarks største gavflab Kim Larsen har netop sunget for, mens tusindvis af lærere fra Odense og Jylland er gået på gaden for at demonstrere mod regeringens vækstplan.

Utroligt passende for den kolde tid, hvor demonstranterne har iklædt sig tykke huer, jakker og handsker, valgte Danmarks nationalskjald sangen 'Det er en kold tid' til at sætte demonstrationen i gang. Demonstrationen begyndte i Flakhaven foran Odense Rådhus klokken 17.

Og Kim Larsen holdt ikke sin mening tilbage om regeringens plan for lærerne.

- Jeg kan blive ved med at rose lærerstanden. De har lært mig, min dame og mine børn så meget. Men nu man vil tvinge en aftale ned over hovedet på dem, tvinge dem til at stå ret og gøre honnør uden overhovedet at blive spurgt, sagde han op scenen, hvor han rettede skarp kritik af regeringen og kaldte dem 'disse arrogante kvinder på Christiansborg uden anstand eller høflighed'.

Kim Larsens tilstedeværelse vakte stor jubel hos de mange fremmødte, der er utilfredshed over regeringen og vækstplanen, der lægger op til markante ændringer i lærerenes arbejdstid. Men ikke bare i Odense har lærerne valgt at møde talstærkt op onsdag eftermiddag for at demonstrere. Også foran Christiansborg i København og store byer som Aalborg og Aarhus har især lærerne, men også medlemmer fra den øvrige fagbevægelse samlet sig for at råbe magthaverne op.

Med helt i forrest i kampen her onsdag aften står Gasolin-legenden. På den politiske scene er 67-årige Kim Larsen nok mest kendt for sin ihærdige indsats mod rygeloven, men den uddannede skolelærer har også tidligere markeret sin støtte til landets lærere.

Overalt foran Odense Rådhus høres parolen 'Lærerne er de første, hvem bliver de næste'. Lærerforeningens formand for overenskomstudvalget, Gordon Madsen, håber da også på, at de store demonstrationer kan råbe politikerne op, sådan at Kommunernes Landsforening og Lærerforeningen reelt kan forhandle sig frem til en aftale, der ikke på forhånd er bestemt af regeringen og den fremlagte vækstplan.

- Vi vil markere, at regeringen og KL skal lade være med at ødelægge vores forhandlingsaftalemodel i Danmark. Når man sammenblander regeringsmagten og arbejdsgiverne og danner fælles front mod medarbejderne, som man har gjort på underviserområdet, så har man reelt sat den danske aftalemodel ud af spil, siger Gordon Madsen til folkeskolen.dk

Forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening er for længst endt i forligsinstitutionen, men trods flere møder, er parterne stadig ikke nået til enighed. Findes der ikke en aftale inden 1. april har KL varslet lockout mod lærerne, hvilket vil betyde lukning af stort set alle landets skoler og undervisningsinstitutioner.

Udover Kim Larsen underholder Anders Lund Madsen i Odense, mens navne som Outlandish, Mads Langer, Peter Sommer, Turboweekend og Rasmus Nøhr går på scenerne i resten af landet. Demonstrationerne er sat til at vare frem til kl. 18.30 onsdag aften.