Sig farvel til 10 millioner plastikposer eller 300 tons plastik.

Som den første dagligvarekæde i Danmark udfaser Lidl nu plastikindkøbsposer fra samtlige butikker. Det sker i løbet af næste år.

I stedet kommer kunderne til at finde såkaldt FSC-certificerede papirposer på hylderne under kassebåndet. Ligesom Lidl allerede i dag sælger en mulepose i økologisk bomuld til en rund tyver.

Lidl forventer, at tiltaget sparer verden for over 10 millioner plastikindkøbsposer med en samlet vægt på ca. 300 tons.

Det er netop kunders efterspørgsel, som Lidl forsøger at komme i møde, fortæller Tina Kaysen, der er CSR-ansvarlig hos Lidl Danmark.

»Vi oplever, at vores kunder er meget oplyste om debatten om plastik og efterspørger alternativer til plastikposerne. De har henvendt sig både i butikker, på Facebook og i vores kundeservice. Så derfor har vi valgt at tage skridtet fuldt ud,« siger Tina Kaysen.

Der har de seneste år været fokus på plastik i naturen og i verdenshavene, hvilket med jævne mellemrum har fået debatten om plastikposer til at dukke frem.

I New York har man flere steder besluttet at tage betaling for de tynde engangsplastiskposer med en forventning om, at forbruget dermed vil falde. I Frankrig og flere afrikanske lande, bl.a. Kenya og Rwanda, har man valgt helt at forbyde plastikposerne.

»Det er ti millioner plastikposer, som vi ikke tilbyder til vores kunder mere. Vi gør det, fordi vi arbejder med forskellige CSR-tiltag, og miljø er et af de essentielle områder. Vi ønsker ikke, at vores plastikposer risikerer at ende i naturen, hvor de er til gene for dyreliv og miljø. Samtidig oplever vi, at der er en global debat i øjeblikket, hvor der er fokus på problematikken om plastik i verdenshavene og i naturen,« siger Tina Kaysen.

EU til kamp mod plastikposer

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har længe forsøgt at komme plastikposer til livs.

»Hvis der ikke gribes effektivt ind, forventes antallet af plastposer, der bringes på markedet i EU-27, at stige fra 99 mia. i 2010 til 111 mia. i 2020. Træffes der ikke øjeblikkelige og skrappe foranstaltninger for at begrænse brugen af plastposer og det deraf følgende affaldsproblem, vil det have konsekvenser for miljøet og borgerne i og uden for EU, de virksomheder, der genanvender plastic, de offentlige myndigheder, fiskeindustrien, turistbranchen og det lokale erhvervsliv,« konkluderede udvalget i en udtalelse.

Ifølge plastikvirksomhederne brancheorganisation i Danmark, Plastindustrien, forurener papirposer dog mere end plastikposer, hvilket de gør opmærksom på på foreningens hjemmeside. Fremstilling af papir kræver blandt andet kemikalier og skaber store mængder spildevand og affald, lyder det.

Desuden bruger mange en plastikpose flere gange, mens papirposen er mindre holdbar.

Hos Lidl er man da også bevidst om, at også papirposer indebærer forurening.

»Det er klart, at papirposer også har et miljøaftryk, når de produceres, men vores alternativ er så til gengæld nedbrydeligt i naturen, og det er det, vi fokuserer på. Vi ønsker ikke plastik i naturen, der ødelægger dyreliv, og derfor vil vi tilbyde en pose, der er nedbrydelig for at bidrage til an løsning på den problematik,« siger Tina Kaysen.