Udgifterne til socialt udsatte falder hurtigere end gennemsnittet for de kommunale budgetter. Det skaber flere hjemløse, mener Rådet for Socialt Udsatte.

Socialt udsatte mærker i højere grad end resten af befolkningen kommunernes budgetbesparelser. Hvor de samlede kommunale budgetter i gennemsnit er blevet barberet cirka fire procent, er der i gennemsnit skåret otte procent af udgifterne til de socialt udsatte, skriver Information.

Tallene finder man i nye beregninger, som Rådet for Socialt Udsatte har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2010 til 2011 sparede kommunerne cirka ni milliarder kroner på de kommunale serviceudgifter. Af dem er 600 millioner – eller omkring syv procent – blevet sparet på tilbud til de socialt mest udsatte borgere såsom sindslidende og misbrugere. En gruppe, der ellers kun tegner sig for tre procent af de samlede udgifter på serviceområdet.

Udviklingen forarger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

- Tallene viser, at de socialt udsatte bliver ramt uforholdsmæssigt hårdt, siger han til Information.

Professor John Andersen, velfærdsforsker ved Roskilde Universitet, afviser, at besparelserne kan begrundes med, at der er kommet færre socialt udsatte:

- Intet tyder på, at de her grupper er blevet mindre, siger professoren, som dog tilføjer, at nogle af de opgaver, som bliver ramt af besparelser, i princippet kan være overdraget til frivillige organisationer eller fremover vil være finansieret af satspuljemidler.

- Men der er ikke noget, der kan rokke ved den grundlæggende konklusion, at det er de svageste grupper, der rammes allerhårdest af kommunernes besparelser. Det er meget bekymrende, siger han.

I Rådet for Socialt Udsatte vurderer man, at kommunernes besparelser er med til at øge antallet af misbrugere og hjemløse i særligt de store byer.

- Området er komplekst, men det er klart, at det er med til at skabe flere hjemløse, når kommunerne skærer ned på de sociale indsatser. Hjemløshed er et storbyfænomen, og når kommunerne skærer ned, må det alt andet lige føre til flere sociale problemer i hovedstaden, siger Jann Sjursen til Information.

Den seneste SFI-optælling viser, at antallet af hjemløse i Danmark er steget fra 4.998 i 2009 til 5.290 i 2011.

I Kommunernes Landsforening forklarer fuldmægtig Maria Pilegaard, at krisen har gjort det nødvendigt for kommunerne at foretage benhårde økonomiske prioriteringer på alle serviceområder:

- Det specialiserede socialområde har indtil for få år siden været kendetegnet ved en markant udgiftsvækst fra år til år. Udgiftsreduktionerne sker således i forhold til et højt udgiftsniveau. Derudover er udgiftsreduktionerne på det specialiserede socialområde først kommet inden for de seneste år, mens de såkaldte almindelige serviceområder som eksempelvis dagtilbud har måttet holde for i flere år, skriver hun i en mail til Information.

BNB