Han er blevet anklaget for at være seksuelt manipulerende, og myndighederne har frataget hans autorisation, fordi de vurderer, at han er til fare for sine patienter. Alligevel fortsætter Søren Ventegodt med at behandle.

I et interview med BT fortæller Ventegodt, at han i dag har cirka 100 patienter, og han er overbevist om, at hans behandlinger virker.

»Jeg arbejder som alternativ behandler, så det er som sådan ikke noget problem i forhold til mit virke, at jeg ikke har en autorisation. Det, der er problemet, er, at autorisationen ligger til grund for forskningsmidler. Så jeg kan ikke få penge til min forskning. Det er ærgerligt,« siger Søren Ventegodt om det forhold, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er frataget ham retten til sin autorisation.

LÆS OGSÅ

BT kunne i går fortælle, at der lige nu i alt er 17 læger på Sundhedsstyrelsens tilsynsliste, også kaldet lægernes gabestok.

Sundhedsstyrelsen har valgt at fratage fem af lægernes autorisation, som betyder, at de som læger ikke må have med patienter at gøre.

Et alvorlig skridt fra myndighedernes side som ifølge chefen for Tilsyn i Sundhedsstyrelsen, Anne Marie Vagsted, kun foretages, når det vurderes, at en læge er til ’fare’ for sine patienter.

Søren Ventegodt er havnet på listen, efter han er blevet anklaget for at være seksuelt manipulerende overfor sine patienter. Han er tidligere blevet idømt 30 dages betinget fængsel af Københavns Byret for at have berørt to af sine elever på deres kønsdele. Et forhold han i gårsdagens udgave af BT forklarede var en del af hans behandling og hverken ’seksuelt misbrug’ eller ’krænkelse’.

Ventegodt mener ikke, at der er noget problematisk i, at han fortsætter sine behandlinger. Tværtimod afviser han, at han nogensinde skulle have fået en klage, og han mener, at han er blevet misforstået af Sundhedsstyrelsen og en dominerende skare af psykiatere i sundhedssystemet.

Er der ikke noget problematisk i, at du har med patienter at gøre, selv om Sundhedsstyrelsen har frataget din autorisation?

»Nu skal du huske på, at der aldrig er en eneste patient, der har klaget over mig, og der er aldrig nogen, der har følt sig krænket af mig. Min sag går på, at der er tre psykiatere, der har anlagt en sag imod mig, fordi de ikke synes, at jeg giver mine patienter en rigtig behandling. Omvendt synes jeg ikke, at de giver deres patienter en rigtig behandling da, jeg ikke tror på de piller, de giver, er det rigtige. Så vi har en stor uenighed om, hvordan vi skal behandle sindslidende mennesker, og desværre sidder Retslægerådet (afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder red.) på magten og kan diktere, hvad definitionen er på den rigtige behandling. Og det er ikke min,« siger han.

Søren Ventegodt henviser til, at han ikke står alene med at være skeptisk over for psykiatere. Bl.a. har Peter Gøtzsche direktør for den uafhængige forskningsinstitution Nordic Cochrane Center sidste år skrevet en kronik, hvor han stiller skarpt på psykiatriens brug af psykofarmaka, som er en fælles betegnelse for den medicin, der bruges i behandlingen og forebyggelsen af psykiske lidelser, fortæller Ventegodt.

»Det der er det interessante i alt det her er, hvordan skal man forny sundhedsvæsenet, hvis de læger der tænker nyt og alternativt, bliver lukket ned og slået oven i hovedet af de gamle autoriteter. Vi ser tusindvis af patienter, der får bivirkninger af de piller, som bliver anbefalet af psykiatrien, og som ikke har nogen effekt.«Så hvilke konsekvenser har det, at du optræder på denne liste?»Jamen det har ingen konsekvenser,« siger Ventegodt

Hvor mange patienter har du nu?

»Jeg har cirka 100 om året. En almindelig patient-læge har 500, så det er ikke det store.«