I Aarhus har Skat fældet en stor gruppe somaliere, som har snydt i skat. Somaliske foreninger forklarer, at de ikke kender til sagerne.

I en særlig skattekontrol har Skat konstateret omfattende snyd med for høje fradrag hos somaliere i den vestlige del af Aarhus. Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten har Skat kontrolleret i alt 269 personer med somalisk baggrund, som havde skrevet meget høje fradrag ind i deres skatteopgørelse, og ifølge Skat har 248 af dem snydt for tilsammen 12,5 mio. kr.

Somaliere har systematisk brugt den såkaldte Tast-Selv-ordning til at give sig selv uberettigede skattefradrag. Eksempelvis har somaliske kvinder trukket store beløb fra som dagplejemødre uden at være det, og somaliske mænd har trukket lønmodtagerudgifter fra, selv om de var på kontanthjælp.

Lederen af Skats indsatsprojekt, Erik Rosenbæk, siger:

- I Skat finder vi det - uanset beløbets størrelse - fuldstændig uacceptabelt, at der i visse grupper af folk med anden etnisk baggrund foregår systematisk snyd.

Indtil videre har Skat kun været på i gang med systematisk at undersøge somaliske skatteforhold i den vestlige del af Aarhus. Her er flere af de penge, der er blevet snydt med, gået til somaliske foreninger, og store summer er røget af sted ud over de danske grænser.

Ifølge formanden i Somalisk Kvindeforening kender de ikke til problemerne, og de samme siger andre foreninger i Aarhus. Men alligevel er de ikke tilfredse.

- Jeg skammer mig på somaliernes vegne. De stjæler jo penge fra samfundet. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad de har gjort, siger Ambara Hashi Nur fra Somalisk Kvindeforening.

Andre somaliere, der ønsker at være anonyme, fortæller dog til Jyllands-Posten, at de kender til landsmænd, der har trukket for meget fra til trods for, at de var bekendte med, at det er skattesnyd.

Ifølge arbejdsmarkeds- og integrationsforsker Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet snyder somalierne, fordi de favoriserer deres hjemland.

- Det kan være et udtryk for, at somalierne i Danmark i en vis udstrækning lever i et parallelsamfund og solidariserer sig med deres familie i hjemlandet og ikke det nye land, der er kommet til, siger forskeren til Jyllands-Posten.