Kongelige er i en klasse for sig selv. Og derfor er det helt rimeligt, at grevinde Alexandra forgyldes med 2,1 mio. kr. om året, selv om hun ikke længere gør nogen særlig indsats for Danmark.

Det mener Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen.

- Folk går rundt og har et underligt forhold til de kongelige, hvor de betragter dem lidt som om, de er ligesom os andre. Det er de ikke. De er i en anden klasse. Der er forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager, og sådan er det bare. Derfor skal Alexandra også have penge, så hun kan leve på en fornuftig standsmæssig måde og de to prinser kan have den opvækst, de fortjener som kongelige. Så selvfølgelig skal vi ikke røre hendes årpenge.

Betyder det slet ikke noget for dig at et stort flertal af danskerne mener, det er forkert?

- Næh, for jeg synes det er en helt utidig diskussion, siger Søren Espersen.

SFs gruppeformand Jonas Dahl er helt uenig.

- Jeg synes kongefamilien skal tænke sig om og spørge, om vi løbende skal blive ved at betale så meget til grevinde Alexandra. Om det er rimeligt, at hun skal forsørges af staten.

Men det er vel noget, politikerne skal tage initiativ til, hvis der skal laves om på noget?

- Nej, jeg synes faktisk godt, kongefamilien selv kunne tænke lidt over, hvordan vi bedst fordeler de ressourcer, vi giver dem, siger Jonas Dahl.

Ud over de små prinser Nikolai og Felix, var begrundelsen for at udstyre prinsessen med de mange penge, at hun skulle honoreres for sine officielle pligter og have dækket sine udgifter i forbindelse med dem.

Færre protektioner

Prinsessen blev på det tidspunkt betragtet som kongehusets flittigste medlem og nød derfor stor folkelig opbakning. Arbejdsindsatsen har dog efterfølgende ændret sig en del, og i dag begrænser antallet af protektioner sig til 13, med Randers Regnskov og Radioens Pigekor i spidsen.

SF og Enhedslisten var de eneste, der stemte imod loven om årpenge til grevinde Alexandra i 2004. Enhedslistens ordfører Line Barfod var særdeles spydig i sin tale. Hun sagde bl.a.:

- I Enhedslisten glæder vi os over regeringens og folketingsflertallets store interesse for enlige forsørgere og ønsket om at give dem værdige vilkår. Vi glæder os til, at det udvides til også at omfatte andre end folk fra kongehuset, når de bliver skilt. Vi ser frem til, at andre så også skal sikres gode vilkår, bolig osv.