Jesper har ikke set sin søn i fem år - nu har han fået den fulde forældremyndighed. 11 uvildige advokater kalder dommen for historisk og principiel. Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, vil nu gøre op med et konfliktoptrappende system.

Det skriver Go' morgen Danmark.

Hvert år sendte Jesper Simonsen en julegave og en fødselsdagsgave til sin søn. Hvert år kom gaverne retur.

- Det er en periode med stor bekymring fra min side og uvidenhed. Jeg ved jo ikke, hvad han tænker på, eller hvordan han har det. Samtidig er det også en periode med sorg og stort savn, fortæller Jesper Simonsen i 'Go morgen Danmark'.

For lidt over 5 år siden blev Jesper Simonsen - af sin søns mor - anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod sin nu 9-årige søn.
Sagen fik massiv omtale tilbage i marts måned i år, hvor Jesper Simonsen medvirkede i DR2 dokumentaren: 'Fædre under mistanke'. Og også TV 2 og Radio24syv tog sagen op.

Efterfølgende har sagen kørt ved Københavns Byret. Og Jesper Simonsen har nu fået tilkendt den fulde forældremyndighed over sin søn.
Nyheden modtog han fra sin advokat mandag d. 30. november, mens han var på arbejde i Undervisningsministeriet. Jesper Simonsen stod her alene i kopirummet for at kunne tale uforstyrret med sin advokat, Karina Hedegaard Hansen:

- Der sker det, at Karina ringer til mig. Jeg afventer jo at den her dom skal komme fra byretten og jeg håber og tror på, at den nok skal blive god. Da Karina så siger til mig - 'Jesper, du har fået den fulde forældremyndighed' - så er det som om, hele mit hjerte eksploderer af glæde.  Til at starte med er den her fantastiske nyhed næsten ikke til at tro.  Og begge vores stemmer knækker over, fortæller Jesper Simonsen i 'Go morgen Danmark'.

Skal stadig se sin mor

Dommen er anket til Østre Landsret. Såfremt landsretten holder fast i byrettens dom, skal Jesper Simonsens søn hjem til ham og bo efter fem års adskillelse. Og selv om man i givet fald tager barnet fra den eneste forælder, som det reelt har kendt og giver det til en 'fremmed' forælder, mener Karina Hedegaard Hansen, at det er den rigtige afgørelse, der nu er blevet truffet:

- Det er klart, at det blivet svært for den her dreng at komme hjem til sin far. Og det er klart, at vi skal søge forvaltningen om hjælp til at lave en glidende overgang, så det ikke bliver fra den ene yderlighed til den anden. Men det er jo ikke sådan, at barnet ikke stadigvæk skal have kontakt til sin mor. Der skal være en rigtig god kontakt. Men det som vi sikrer barnet nu, er, at det vokser op med både en far og en mor. Og det er altså barnets tarv, fortæller Karina Hedegaard Hansen i 'Go morgen Danmark'.

Én falsk anklage om ugen

Go'morgen Danmark har været i kontakt med Statsforvaltningen, og de vurderer, at de i børnesagerne i gennemsnit møder én falsk anklage om ugen.

Samtidig oplyser Statsforvaltningen også, at de har kendskab til gruppe familieadvokater, som handler uetisk i børnesagerne. Og som hjælper forældrene med at fremføre udokumenterede og anklager - også efter at politiet og de børnesagkyndige psykologer har afvist dem som værende grundløse.

I Jesper Simonsens sag fik anklagerne alvorlige konsekvenser:

- Jeg er nødt til at forholde mig til, at jeg gerne vil have samvær med min dreng, for jeg ved, at det ikke har noget på sig. Det har en børnesagkyndig psykolog og politiet jo også fundet ud af. Der er ikke noget af det, der er sandt overhovedet. Så jeg har hele tiden prøvet at komme i kontakt med Statsforvaltningen og søgt om samvær hvert år, fortæller Jesper Simonsen i 'Go morgen Danmark'.

Historisk og principiel dom

Go'morgen Danmark har været i kontakt med 20 uvildige advokater. 11 af dem oplyser, at de finder den aktuelle dom - der nu er truffet i Jesper Simonsens sag - for både historisk og principiel. Den oplevelse bekræftes af Statsforvaltningen, som kalder dommen for 'højest bemærkelsesværdig'.

En af de 11 uvildige advokater er Rasmus Hedegaard, som har ført mere end 1000 børnesager:

- Man har haft en tendens til, at man som advokat kunne sidde og tænke: 'Hvis du nu skulle være helt ærlig i din vejledning til klienterne, ville du så sige til forældrene, at hvis du bare laver så meget grus i maskineriet undervejs - hvis du bare chikanerer - så skal nu nok ende med at vinde i det lange løb?' Den slags rådgivning har man også hørt flere advokater komme med, selv om den er uetisk og helt ude i skoven. Den rådgivning er ikke mulig at give længere med nogen form for fornuft, fordi man simpelthen har slået fast, at hvis du er den, der går ud og generer, så lever du ikke op til det ansvar, du har som forælder, fortæller Rasmus Hedegaard  i 'Go morgen Danmark'.

En anden af de uvildige advokater er Lars Borring, som har mere end 40 års erfaring med børnesager:

- Jeg er helt enig – både principiel og historisk. Jeg har – med stor beklagelse, men ikke uventet -  tabt en noget tilsvarende sag i både byret og landsret hvor jeg netop havde håbet at få dette resultat, skriver Lars Borring til 'Go'morgen Danmark'.

Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann er enig i advokaternes fortolkning af dommen:

- Jeg synes, at hans (Rasmus Hedegaards, red) udlægning sætter fingeren på, hvor vi præcist har problemstillingen - at sager kan blive ved med at cykle rundt i systemerne. At man først er i Statsforvaltningen, og så ender det ved domstolene. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvem den største taber er i det her - det er et barn, som er centrum for den krig, som er i gang. De her udtalelser om børneretsadvokater, hvor man kan være bekymret for, hvor etikken er henne, dem har jeg også set og hørt flere skræmmende eksempler på. Og det er selvfølgelig ikke i orden, når først der går advokatkrig i den. Så jeg er enig, at chikane ikke må ske uden omkostninger, fortæller social- og indenrigsminister, Karen Ellemann til 'Go'morgen Danmark'.

Familiedomstol

Søndag aften kom nyheden om, at Socialdemokraterne nu vil have en familiedomstol. Tanken bag en helt ny domstol i børnesager, er, at man vil samle alle sagerne ét sted - modsat nu, hvor sagerne både kan køre i Statsforvaltningen og i retten.

Og social- og indenrigsministeren vil ikke afvise, at det kan være en måde, at komme såvel de grundløse anklager som de skrupelløse advokater til livs:

- Jeg vil ikke fuldstændig hælde det forslag af brættet, for jeg synes faktisk, at de (Socialdemokraterne, red) sætter fingeren på noget, som vi har drøftet i mange år - netop hensynet til ikke at skabe et konfliktoptrappende system. I udgangspunktet er det ikke Forældreansvarsloven, som er det store problem, fordi børnene jo netop her sikres en ret til en far og en mor. Men det er jo netop konfliktoptrappende, at tingene kan cykle fra en Statsforvaltning til en domstol til en Statsforvaltning igen. At det kan blive ved i årevis, fortæller social- og indenrigsminister, Karen Ellemann til 'Go'morgen Danmark'.

'Go' morgen' Danmark' har forsøgt at få en kommentar fra moren til Jesper Simonsens søn. Men hun har ikke ønsket at medvirke.

'Go' morgen Danmark' har også forsøgt at få en kommentar fra morens advokat, men redaktionen har ikke modtaget et svar på henvendelsen.

Dommen er anket til Østre Landsret. Og morens advokat er trådt ud af sagen.