Læger vil have advarsel på poserne

Læger fra Aarhus Universitetshospital anbefaler, at rå gulerødder og andre hårde fødevarer ikke bør serveres for børn under tre år.

Gulerødder, nødder og andre hårde fødevarer, som spises rå, bør forsynes med en advarsel om, at de ikke skal gives til børn under tre år.

Anbefalingen kommer fra læger på Øre-Næse-Halsafdeling H på Aarhus Universitetshospital, der har gennemgået de senere års patientjournaler, hvor børn er blevet henvist til en kikkertundersøgelse af luftvejene efter at have fået et fremmedlegeme »galt i halsen«.

»Risikoen for, at et lille barn får rå gulerod, nødder eller andre hårde fødevarer galt i halsen er tilsyneladende undervurderet i det danske samfund, mens det synes velkendt, at små uorganiske genstande som for eksempel legetøjsdele skal holdes væk fra små børns rækkevidde,« siger afdelingslæge Rikke Haahr Iversen.

Hun er hovedansvarlig for undersøgelsen, som netop er offentliggjort i magasinet Ugeskrift for Læger.

»De gældende kostråd fra Sundheds- og Fødevarestyrelsen er ikke entydige. Derfor er der behov for at revurdere og ensrette kostrådene til blandt andet forældre, dagplejere, vuggestuer og børnehaver, så man får øget bevågenhed overfor problematikken,« siger hun.

Både undersøgelsen fra Aarhus og tilsvarende internationale studier viser, at fødevarer som nødder og gulerødder er langt den hyppigste årsag til fremmedlegemer i lungerne hos børn under tre år.

Rikke Haahr Iversen peger på, at et uopdaget fremmedlegeme i lungerne kan medføre alvorlige komplikationer, der i nogle tilfælde først viser sig nogen tid efter, at barnet har fået maden »galt i halsen«. Derfor anbefaler hun og kollegerne, at man ser på praksis for, hvornår et barn henvises til undersøgelse på hospitalet.

»Komplikationerne opstår, fordi selv meget små rester af fremmedlegemer kan give en svær lungebetændelse eller i værste fald sværere luftvejsproblemer som sammenklappet lunge, byld i lungerne eller akut vejrtrækningsstop. De opdages måske først sent, fordi noget er blevet hostet op, og den første irritationshoste kan være ophørt,« siger hun.