Lyt til artiklen

Nationalbanken flytter prægning af mønter til Finland. Seddeltrykkeriet lukker også.

Fra nytår indstiller Nationalbanken trykningen af pengesedler og prægningen af mønter i Danmark.

HK oplyser, at alle forbundets medarbejdere ved Seddeltrykkeriet og Den Kgl. Mønt er sagt op og fratræder ved årets udgang.

Det bliver den statslige finske virksomhed Mint of Finland, der overtager prægningen af alle danske mønter i serien 50-ører, 1-krone, 2-krone, 5-krone, 10-krone og 20-krone på en fireårig kontrakt.

Nationalbanken har det seneste års tid trykt pengesedler til lager. Når man om fire år introducerer en helt ny seddelserie, vil trykningen også blive sendt i udbud i udlandet.

Dermed er det endegyldigt slut med en 1.000 år gammel tradition. Man har præget mønter i Danmark, siden Svend Tveskæg var konge fra 987 til 1014. Sedler har været gangbar valuta siden 1700-tallet.

I de senere år er efterspørgslen efter sedler og mønter faldet, i takt med at betaling med kort og mobil er vundet frem. Samtidig er de nye sedler mere slidstærke, og derfor kan det ikke længere betale sig for Nationalbanken selv at stå for produktionen. Man forventer at opnå en samlet besparelse på 100 mio. kr. frem til 2020 ved at købe trykning og prægning af sedler og mønter i udlandet.

Kritiske stemmer

Formanden for HK it, medie og industri, Ulla Jeppesen, mener, at Nationalbankens beslutning er meget problematisk.

»Jeg tvivler på, at man kan opretholde sikkerheden omkring noget så vitalt som produktionen af vore sedler og mønter, når det fremover skal foregå i udlandet. Danmarks Nationalbank vil ikke fremlægge de beregninger, der ligger til grund for beslutningen, men jeg tvivler på, at der for eksempel er taget højde for udgifter til den ekspertise, der skal kvalitetssikre produktionen og udgifter til sikring af pengetransporter. Spørgsmålet er, om der overhovedet vil være tale om en besparelse,« siger hun.

Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen beklager beslutningen.

»Vi synes, det er et tab. Dette her handler ikke kun om økonomi, men også om kultur og nationalfølelse. Stoltheden over, at kongelig mønt trykkes i Danmark, går tabt, og man kan frygte, at sikkerheden svækkes. Danske pengesedler har ry for at være meget vanskelige at forfalske. Spørgsmålet er dog, om vi kan gøre noget ved det. Som jeg forstår det, er beslutningen truffet af Nationalbankens direktion. Vi har et armslængdeprincip, og derfor kan vi som politikere ikke rigtig blande os i det,« siger René Christensen.

Unikt håndværk går tabt

Seddeltryk og møntproduktion er unikke håndværk, som man ikke kan uddanne sig til, oplyser Ulla Jeppesen.

»Det foregår ved sidemandsoplæring, og jeg er meget bekymret over den viden, der går tabt, når produktionen stopper. Hvis man om nogle år fortryder og vil gøre beslutningen om, er den nødvendige ekspertise enten gået på pension eller spredt for alle vinde,« siger HK-formanden.

Hun noterer sig, at adskillige virksomheder de senere år har hjemtaget udenlandsk produktion på grund af leverings- og kvalitetsproblemer.

»På den baggrund kan man godt undre sig over, at Danmarks Nationalbank blindt løber risikoen, når det drejer sig om vores alle sammens penge,« siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nationalbanken til sagen inden avisens deadline. Nationalbanken siger dog i en udtalelse, som Mint of Finland har udsendt, at den finske virksomhed har givet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.