Statistisk set skal de høste gode karakterer, for hovedparten af dem er børn af højtuddannede og vellønnede forældre, som bor i dyre lejligheder og huse på Østerbro i den mere mondæne del af Københavns Kommune. Det gør de også.

Faktisk fik afgangseleverne fra Heibergskolen på Østerbro sidste år bedre karakterer i danskprøverne, end de burde målt ud fra deres socioøkonomiske baggrund. For eksempel scorede skolens to afgangsklasser 0,6 karakterpoint højere i retskrivning end det allerede høje niveau, der kunne forventes af dem.

»Når man har en gruppe elever, der er interesserede i at gå i skole og bliver bakket op hjemmefra, så er der en synergieffekt i det. Den får lige en ekstra tand, fordi eleverne løfter hinanden. De ansporer hinanden til at yde noget ekstra og bliver dygtigere på den måde,« siger Peter Stennicke, skoleleder på Heibergskolen.

Han peger på, at skolens dominerende kultur blandt eleverne er, at de går i skole for at dygtiggøre sig.

»Det betyder også, at de får mere arbejdsro. Hvis der er nogle enkelte elever, der er umotiverede og støjende, får de at vide af kammeraterne: ‘At vi skal altså have ro og koncentration herinde’. Her på skolen er det populært at have sine ting i orden. Man er en populær kammerat, hvis man er flittig og laver gode karakterer. Den kultur forstærker elevernes faglige niveau.«

Peter Stennicke forklarer, at skolen bevidst arbejder med at gøre ressourcestærke elever til kulturbærere.

»Det gør vi for eksempel med makkerskabsarbejde, hvor man sætter nogle stærke elever sammen, der kan trække en svagere med frem. Det har vi gode erfaringer med, men det kræver selvfølgelig, at man har en stor gruppe af stærke elever, der kan trække de svage frem.«

Samtidig understreger han, at skolen har en meget fasttømret lærerstab, der er optagede af deres fag-faglighed.

»Vores lærere er ikke kun optagede af deres pædagogiske faglighed, men også af deres fag-faglighed. De er dygtige til at formidle deres fag, og de har en god indbyrdes sparring og endda indbyrdes konkurrence frem mod prøveperioden. Det kan man ikke se bort fra.«