Fortrolige mails afslører nu, at skattedirektør Erling Andersen, én af hovedpersonerne i behandlingen af ægteparret Thorning-Schmidts skattesag, i 2010 afviste et indtrængende ønske fra sine egne kolleger i SKATs afdeling for økonomisk kriminalitet om adgang til den ni sider lange frifindelse af Stephen Kinnock.

Det skete selvom de præcise begrundelser for, at Kinnock ikke var skattepligtig, siden fik afgørende indflydelse på, at andre personer, der var mistænkt for skattesvig, i virkeligheden slet ikke var skattepligtige.

Erling Andersens beslutning kan således være medvirkende årsag til, at fotomodellen Camilla Vest, hvis sag på mange områder ligner Stephen Kinnocks, blev udsat for et justitsmord og fik millionbøde og næsten to års fængselsstraf for skattesvig.

- Hvorfor afskærer Erling Andersen medarbejdere, som er bundet af samme tavshedspligt som alle andre i SKAT, fra at blive bekendt med Kinnock-afgørelsen, når medarbejderen har en faglig og relevant interesse i det? Det spørgsmål, man må stille sig selv, er, om Erling Andersen forsøger at feje sagen ind under gulvtæppet, siger tidligere formand for Skatterådet, advokat Lida Hulgaard.

Også lektor, ph.d. i skatteret ved Aalborg Universitet, Thomas Rønfeldt, undrer sig og siger, at “det virker meget mærkeligt”:

- Selvfølgelig interesserer denne sag afdelingen for økonomisk kriminalitet, fordi den afdeling jo skal sikre, at den ikke går til politiet med sager om personer, der mistænkes for at have overtrådt loven, hvis andre dele af SKAT træffer afgørelser, der viser, at der faktisk ikke er tale om lovovertrædelser.

Jan Pedersen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet, vil dog ikke kritisere Erling Andersen:

- Selv om tavshedspligten gælder indenfor SKAT, er der jo en risiko for, at kendelsen alligevel vil blive lækket,siger han.

En fortrolig mailveksling, BT er i besiddelse af, viser, at en medarbejder i SKATs afdeling for økonomisk kriminalitet den 26. september 2010 - 10 dage efter frifindelsen af Kinnock - skrev til SKAT København og bad om adgang til Kinnock-afgørelsen, idet afdelingen “arbejder med tilsvarende/lignende problemstillinger og er derfor meget interesseret i at få kendskab til grundlaget for afgørelsen i Kinnock-sagen.”

Dagen efter blev medarbejderen og hendes chef ringet op af en medarbejder i SKAT København, der ifølge et håndskrevet notat på akterne meddelte, at “sagen er låst og det vil den fortsat være.”

Netop SKATs afdeling for økonomisk kriminalitet sad i præcis de samme måneder med sagen om Camilla Vest, der havde samme livsmønster som Kinnock - hun, der boede i USA, havde i 2000-2004 besøgt sin mand i Danmark og i år 2000 udført fire modelopgaver her i landet på tre dage. Det udløste øjeblikket skattepligt. Ingen i SKAT, udover en snæver kreds af medarbejdere i SKAT København, vidste, at Kinnock var blevet frifundet for skattepligt, selv om også han havde udført arbejde i Danmark, blandt andet havde han deltaget i to arbejdsmøder i Danmark i 2009 og to i 2010.

Det står derfor i dag klart, at den interne hemmeligholdelse af Kinnock-sagen kan have været medvirkende årsag til, at SKATs afdeling for økonomisk kriminalitet fortsatte retsopgøret mod Vest og hendes ægtefælle, der i november 2011 ved byretten i Helsingør blev idømt hver ét år og ni måneders fængsel for groft skattesvig og fik en bøde på 6,6 millioner kroner.

I august 2012, næsten to år efter Kinnock-afgørelsen var faldet, besluttede Thorning-Schmidt selv at offentliggøre afgørelsen, hvorefter Camilla Vests forsvarer i november 2012 kunne lægge Kinnock-kendelsen frem under ankesagen mod Vest og ægtefællen i Østre Landsret. Hun og manden blev derefter frifundet.

- Jeg gyser ved tanken om, hvad der ville være sket, hvis Kinnock-afgørelsen ikke var kommet frem. De ville formentlig være blevet dømt igen, siger Lida Hulgaard.

Professor i skatteret ved Aarhus Universitet, Jan Pedersen, siger, at det “er rystende så forskelligt man kan bedømme to sager, der ligner hinanden så meget, men det lykkelige er jo at begge sager i sidste instans fik det samme udfald.”

Læs mere i dagens BT

Hvad mener Du? deltag i debatten under artiklen.