Den danske Patent- og Varemærkestyrelse er blevet ramt af en pinlig sag. En 'ledende medarbejder' er via en fup-email blevet snydt til at sende 6,7 millioner kroner til en kinesisk bank - fejlen blev dog opdaget i tide, så pengene kunne reddes.

Det er ikke kun helt almindelige danskere, der kan blive udsat for forsøg på at blive franarret penge via de såkaldte 'Nigeria-mails'. Det gælder også statslige styrelser og organisationer, der også bliver forsøgt fuppet ved fænomenet 'CEO FRAUD'.

Og det var tilfældet for en ledende medarbejder hos Patent- og Varemærkestyrelsen, der hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, som onsdag 11. maj modtog en mail fra styrelsens direktør Jesper Kongstad - eller det troede den ledende medarbejder.

I mailen stod der, at Jesper Kongstad ønskede at få overført 6,7 millioner kroner til en kinesisk bank. Det skulle være en betaling for aktier i et kinesisk firma, og overførslen skulle foregå i fortrolighed.

Efter en mailkorrespondance mellem medarbejderen og den falske direktør blev overførslen af de 6,7 millioner kroner sat i gang. Og dagen efter den første mail landede i medarbejderens indbakke, blev pengene sendt til den kinesiske bank. Der var bare det problem, at mailen ikke var fra direktør Jesper Kongstad.

Den mistanke fik den ledende medarbejder dog først, da personen fredag 13. maj - to dage efter den første mail - modtog nok en mail fra den falske direktør.

Yderligere svindel for 6,7 millioner forsøgt
Også denne gang blev der bedt om en overførsel af 6,7 millioner kroner. Og det fik den ledende medarbejder til at fatte mistanke om, at noget ikke var, som det skulle være.

Medarbejderen kontaktede sin egen chef, som tog kontakt til direktøren - og så blev man opmærksom på fupnummeret, som kaldes et 'CEO FRAUD'. Blandt almindelige mennesker kender de fleste nok bedre fup-mails som de såkaldte 'Nigeria'-mails.

Danske Bank, som var den bank, der stod for overførslen, blev kontaktet, ligesom sagen blev meldt til politiet. Det betød, at de 6,7 millioner kroner blev 'tilbageført Patent- og Varemærkestyrelsens konto', som det skrives i en pressemeddelelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen 18. maj.

At det overhovedet kunne lykkes på den måde at narre en medarbejder hos styrelsen er noget af en ubehagelig overraskelse for direktør Jesper Kongstad. I pressemeddelelsen siger han følgende om sagen:

'Stærkt chokerede'
»Vi er naturligvis stærkt chokerede over sagen. Det er for styrelsen en usædvanlig anmodning, både taget størrelsen af beløbet i betragtning, og at det skulle finde sted i forbindelse af opkøb af en virksomhed,« forklarer Jesper Kongstad.

Den uheldige episode har fået styrelsen til at sætte en undersøgelse af sagen i gang.

»Vi er naturligvis gået i gang med en gennemgribende undersøgelse af såvel hele hændelsesforløbet som vores procedurer. Det er kun lykkes os at få fat i pengene ved en meget hurtig indsats og med professionel og kompetent assistance fra Danske Bank og politiet,« forklarer Jesper Kongstad, der forklarer til BT, at det føles som en ørefigen.

»Selvom det er lykkes os at få pengene igen, er det en ørefigen, som vi har fået. Og det kommer til at føre til øget kontrol, bl.a. med pengeoverførsler, så der eksempelvis skal tre og ikke to underskrifter til. Jeg har været i dialog med vores it-teknikere, som siger, at der ikke er noget at gøre for at forhindre mails, som den medarbejderen fik. Og det er heller ikke sikkert, der er noget at gøre, når det kommer til procedure. Så det handler om det menneskelige, hvor vi skal være bedre til at gennemskue, når folk forsøger at snyde os. Og de her personer, som forsøger at snyde - ikke bare os - er mindst lige så dygtige, som vi er - eller bedre,« siger Jesper Kongstad.