Afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen udbetalte i 2013 og 2014 mere end fire millioner kroner til en tidligere chefkollega i DR, uden at der blev skrevet én eneste kontrakt.

Læs justitsminster Søren Papes reaktion på sagen HER

Den stærkt kritiserede afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen udbetalte gennem to år honorarer på mere end fire millioner kroner til konsulent Christine Thorsen og hendes firma Dynamic Approach, uden at der forelå ét eneste stykke papir på, hvilket job hun skulle udføre, hvor mange timer hun skulle arbejde og til hvilken pris.

De mange penge blev udbetalt alene på baggrund af mundtlige aftaler.

»Det er en klar overtrædelse af de forvaltningsregler, der gælder. Der skal jo både være dokumentation for de udgifter, man afholder, og en reel mulighed for at vurdere, hvad pengene er gået til, og om udbetalingerne er lovlige,« siger Sten Bønsing, der er lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Regningerne, som Christine Thorsen sendte til Rigspolitiet i 2013 og 2014 på baggrund af mundtlige aftaler, bestod af ‘udvikling’, ‘konsulentassistance’ og ‘udvidet konsulentassistance’ for i alt 4.035.658 kroner.

»Når det offentlige indgår aftaler med private aktører, sker det normalt på baggrund af en skriftlig aftale, som gør det helt klart, hvad der skal leveres og til hvilken pris. Det er et grundlæggende princip, som i dette tilfælde ikke ser ud til at være overholdt,« siger Ole Helby Petersen, der er professor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet.

43,3 mio. kr. på tre år

Sagerne kommer efter, at BT siden i sommer har afsløret, hvordan Bettina Jensen sikrede en tidligere kollega og to tidligere samarbejdspartnere konsulenthonorarer i Rigspolitiet for 43,3 millioner kroner på bare tre år for rekruttering og konsulentassistance, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud. Desuden var der rod med kontrakterne, og store millionbeløb er i strid med reglerne blevet betalt forud.

De tre konsulenter hedder Mariann Færø, Christian Behrens og Christine Thorsen. Mellem 2011 og 2013 fik sidstnævnte udbetalt 9,6 millioner kroner, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud, ligesom det sidenhen har vist sig, at Christine Thorsen i 2012, i strid med budgetvejledningen, fik udbetalt 2,6 millioner kroner for arbejde, hun aldrig udførte. En fejl, der først blev rettet, da Rigsrevisionen efter et besøg i 2014 opdagede, at den var gal. Derefter måtte Christine Thorsen indhente forudbetalingen ved i en periode at arbejde uden honorarer.

De manglende kontrakter i 2013 og 2014 bekræftes af Rigspolitiet, og emnet berøres også i Rigspolitiets egen redegørelse fra september 2016, hvor alle skriftlige aftaler med Christine Thorsen er listet op. Heraf fremgår det, at der ingen aftaler er ‘dokumenteret i skriftlig form’ i 2013 og 2014.

Det får følgende ord med på vejen i rapporten:

»Samarbejdet om en række konkrete, mindre opgaver i perioden 2013-2014 er udmøntet ved mundtlig aftaleindgåelse, der ikke fremgår af tabellen,« står der i rapporten.

Skriftlig dokumentation vigtigt

Lektor Sten Bønsing fortæller, at skriftlig dokumentation er vigtigt:

Hvor vigtigt det er, så vi i sin tid Brixtofte-sagen, hvor Peter Brixtofte og kommunaldirektøren blev dømt, fordi der manglede dokumentation for, hvem og hvor mange der havde deltaget i de dyre vinmiddage. Så skriftlig dokumentation er vigtigt. Og her skal Rigspolitiet selvfølgelig vide, hvad det er for et arbejde, der skal udføres og til hvilken pris. Specielt når der er tale om honorarer på mere end fire millioner kroner på to år,« siger Sten Bønsing.

I et skriftligt svar til BT skriver Bettina Jensen at »der er leveret arbejde og ydelser som aftalt«. Derudover henviser hun til den redegørelse, Rigspolitiet allerede har lavet: »Spørgsmålet vedrørende indgåelse af aftaler med Dynamic Approach (Christine Thorsens enmandsfirma) i 2013-14 er adresseret i redegørelsen samt i Kammeradvokatens vurdering,« skriver hun.

Det er ikke lykkedes BT at få svar på, hvorfor der ikke blev indgået skriftlige kontrakter. Først i januar 2015 bliver der lavet en såkaldt ski-rammeaftale med Christine Thorsen. Ifølge Rigspolitiets timesedler har Christine Thorsen udover egen arbejdskraft benyttet sig af bistand fra to andre konsulenter til at løse opgaverne for Rigspolitiet i 2013 og 2014.