En række aktiviteter på en rustur gik langt over en kvindelig CBS-studerendes grænser. Ifølge Dansk Kvindesamfund er den type aktiviteter blevet mere udbredt, og man efterlyser konkrete tiltag fra uddannelsesinstitutionerne for at komme sexismen til livs.

Drengene skulle kalde deres kvindelige medstuderende for ludere, mens pigerne selv skulle se, hvor langt de kunne få en banan ned i halsen.

Sådan blev rusturen for en række studerende ved Copenhagen Business School skudt i gang, har en anonym kvindelig studerende fortalt til Djøfbladet.

Hos Dansk Kvindesamfund er man bekymrede over, at den type åbenlys sexistisk opførsel finder sted, fortæller Sara Ferreira, der er styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund og medstifter af Stop Sexisme, til bt.dk:

»Det lyder utrolig grænseoverskridende. Når man begynder på et studie, er man sårbar og vil gerne passe ind. Her har rusvejlederne et kæmpe ansvar for, at alle føler sig godt tilpas. For det kan være svært for både kvinder og mænd at sige fra og sætte grænser i et helt nyt miljø.«

Ferreira understreger, at det langt fra er første gang, at hun støder på opførsel, der går over grænsen på landets uddannelsesorganisationer – og det gælder ikke kun rusturene, men også andre former for sociale aktiviteter:

»I forbindelse med vores Stop Sexisme-projekt hører vi meget ofte fra piger, at det tit er forventet, at de skal være afklædt og bliver seksualiseret,« forklarer hun. Hun tilføjer, at det er hendes klare fornemmelse, at den type aktiviteter er blevet meget mere udbredt og mere ekstremt de seneste år.

Hvorfor er det et problem?

»Som kvinde oplever mange at blive seksualiseret i større eller mindre grad, men at det også skal foregå på ens uddannelsesinstitution – det er jo meget ubehageligt. Man kan sammenligne det med sexchikane på arbejdspladsen. Mange oplever det, men få anmelder det, fordi det er så følsomt. Der er nogle magtstrukturer og hierarkier, som gør at man ikke kan sige til og fra, som man kan i sit privatliv,« understreger hun og tilføjer, at sexchikane ikke kun er fysisk, men også kan dreje sig om krænkede adfærd eller tale.

Sara Ferreira mener, at det er vigtigt for alle danske uddannelsesinstitutioner at udarbejde et klart regelsæt for, hvordan deres studerende omgås:

»Ofte kommer der de her enkeltsager frem, og så hører vi, at der er et problem på CBS eller på jura. Men det er vigtigt at anskue problematikken mere generelt. Uddannelsesinstitutionerne bør tage et ansvar og lave nogle helt klare retningslinjer for, hvordan den slags skal foregå, så det ikke hver gang hedder sig, at det er en enkelt svipser,« mener hun.

Hvordan skal det foregå helt konkret?

»Det er vigtigt, at alle uddannelsesinstitutioner forholder sig til den kultur, der hersker blandt deres rusvejledere og sørger for at klæde dem på, så de ved, hvordan de undgår sexchikane og krænkende adfærd,« forklarer hun.

Det har ikke været muligt for bt.dk at få en kommentar fra Per Holten-Andersen, der er rektor for CBS. Over for Djøfbladet.dk oplyser han dog, at de ansvarlige for den grænseoverskridende rustur kan risikere at blive smidt ud:

»Hvis det her har foregået, så er det langt ud over, hvad nogen skal finde sig i, og også hvad CBS overhovedet kan acceptere,« siger Per Holten-Andersen.

HAR DU DELTAGET I EN RUSTUR, DER GIK OVER DIN GRÆNSE, SÅ HØRER VI GERNE FRA DIG. KONTAKT JOURNALIST JULIE KRAGH PÅ jokr@bt.dk