Et dansk havørne-par fra Fugleværnsfondens reservat, Saksfjed-Hyllekrog, er fanget på kamera midt i en æglægning. Tidligere på året blev deres to første æg spist af en husmår.

Havørnen er en temmelig sjælden rovfugl i Danmark. Den begyndte at yngle her igen i 1995. Havørnen kan få et vingefang på næsten 2,5 meter, og findes i Europa, Asien og sågar på Grønland.

En havørn lægger normalt 1-3 æg, som den ruger på i 38 dage.

Du kan læse meget mere om havørne-parret på Dansk Ornitologisk Forening og se mange flere videoer med havørnene lige her.