Med politiets utraditionelle valg af sigtelser mod it-specialisten kan bl.a. tidligere chefredaktør Qvortrup straffes for ulovlig overvågning.

Politiet på Københavns Vestegn har med to smarte juridiske manøvrer sikret sig, at både tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup og andre af ugebladet Se og Hørs medarbejdere og redaktører vil kunne sigtes og tiltales i den aktuelle sag om bladets systematiske og ulovlige overvågning af kendtes og kongeliges kreditkort. En overvågning, der fandt sted fra 2008 til 2012.

Så sent som tirsdag sagde én af landets førende juraeksperter, professor ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted, at Qvortrup ‘formentlig ikke kan straffes’, fordi sagen er forældet efter fem år. Qvortrup forlod sin stilling som chefredaktør på ugebladet den 1. januar 2009, altså for fem et halvt år siden.

Men Københavns Vestegns Politi, der efterforsker sagen, har nu indirekte afsløret politiets juridiske strategi: Politiet har sigtet den 45-årig it-specialist, der er under mistanke for at lække oplysninger om kendtes og kongeliges brug af kreditkort til journalister på Se og Hør, efter straffelovens såkaldte ‘hackerparagraf’, der handler om personer, der ulovligt ‘bryder ind’ i informationssystemer.

Dobbelt forældelsesfrist

Den slags giver normalt højst halvandet års fængsel, hvilket betyder, at forbrydelsen er forældet efter fem år - men politiet har så tilføjet, at det i denne sag er sket under ‘særligt skærpende omstændigheder’ og har været ‘systematisk og organiseret’. Det kan give seks år i fængsel - og forældelsesfristen er således 10 år. Det betyder, at Henrik Qvortrup og bladets øvrige journalister uden problemer kan sigtes for medvirken til den forbrydelse.

Vil erklære sig uskyldig

Henrik Qvortrups advokatAnders K. Németh siger imidlertid, at Qvortrup vil erklære sig uskyldig, og at politiet af flere grunde ikke behøver at sigte ham, ikke mindst fordi ‘sagskomplekset som sådan rent juridisk slet ikke er omfattet’ af bl.a. ‘hackerparagraffen’.

Argumentet er følgende: Den 45-årige it-specialist var ikke ‘hacker’, han arbejdede for Nets, havde lovlig adgang, så han misbrugte ‘kun’ sin lovlige adgang.

Men påstanden om, at ‘hackerparagraffen’ kun omfatter folk ‘udefra’, der hacker sig ind, og ikke folk, der har lovlig adgang, er forkert, mener en ekspert.

- Gu’ gør den [paragraffen] ej. Den vedrører personer, der skaffer sig adgang til data. Det er lige i plet, siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

Politiet har dog - formentlig i tilfælde af, at en domstol ikke skulle mene, at hackerparagraffen holder - sigtet den 45-årige it-specialist for at overtræde markedsføringslovens regler om erhvervshemmeligheder. Den fastslår, at det kan give op til seks års fængsel at røbe erhvervshemmeligheder - og det er læk af kreditkortoplysninger, mener politiet.

- Hvis markedsføringsloven er overtrådt under skærpende omstændigheder, er strafferammen seks år. Hvis man lægger den til grund, så er sagen ikke forældet, siger professor ved Aarhus Universitet Gorm Toftegaard Nielsen.

Det står allerede nu klart, at redaktører og journalister på Se og Hør ikke selv har ‘begået’ forbrydelsen, altså selv hacket sig ind i kreditkort-systemet, men har modtaget oplysningerne fra systemspecialisten.

Men de involverede på Se og Hør vil med stor sikkerhed blive sigtet for ‘medvirken’ til den forbrydelse, it-specialisten har begået, og i Danmark straffes medvirken lige så hårdt som selve forbrydelsen. Den person, der skaffer en flugtbil til en bankrøver, straffes lige så hårdt som bankrøveren selv.

Bestikkelse

Endelig er den 45-årige it-specialist også sigtet for at modtage bestikkelse - og dét efter en paragraf, der gør det strafbart også at yde bestikkelse. Også den bestemmelse kan ramme redaktører og journalister fra Se og Hør.

Advokat Anders K. Németh mener dog heller ikke, at der er grundlag for at påstå, at tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup har medvirket til at overtræde markedsføringsloven - når politiet bruger de paragraffer, siger han, ‘kan det jo eventuelt skyldes, at Københavns Vestegns Politi godt selv kan se, at der ved anvendelse af andre mere relevante bestemmelser er indtrådt forældelse.’