55 danske politifolk nåede i løbet af 2013 at få en eller anden form for disciplinær forfølgning i de sager om brud på ordensmagtens disciplin, som Rigspolitiet fik færdigbehandlet.

Det fremgår af det senest offentliggjorte årlige resumé af disciplinærsagerne, og det tal ligger stort set på niveau med antallet af disciplinærsager fra de foregående år.

I 2013 fik Rigspolitiet indberetning om 86 nye disciplinærsager mod ansatte i politiet, og i den forbindelse nåede 12 polititjenestemænd at blive suspenderet, mens de nærmere omstændigheder blev undersøgt. I løbet af 2013 blev 64 sager afgjort, og heraf endte de tre med afsked, én med degradering og tre med forflyttelse.

Syv politifolk blev som følge af disciplinære problemer midlertidigt overført til anden tjeneste, og 16 fik bøde. Syv fik en tjenstlig irettesættelse, mens 18 politifolk måtte tage imod en advarsel. Endelig blev ni af sagerne afsluttet uden disciplinær forfølgning.

Det vidner Rigspolitiets årlige opgørelser over disciplinærsager mod politifolk om, og det senest udkomne resumé om indberettede og afgjorte disciplinærsager fra 2013 er ingen undtagelse. Se bare nedenstående eksempler...

Betjent fyret - ville annullere fartbøde for at få...
Stillingsmisbrug, fartbøder eller lidt for ivrig privat fremvisning af politilegitimationen i nattelivet. En fejlfri politiuniform er ingen garanti for, at indehaveren ikke kan begå alvorlige fejl eller ligefrem overtræde straffeloven.

Bødestraf var ikke nok til en anden polititjenestemand, der trods 10 dagbøder á 250 kr. også endte med at blive fyret uden varsel af Justitsministeriet. Politimanden havde forsøgt at misbruge sin stilling til at få to kolleger til at hjælpe med at annulere en sag, hvor en person var blevet sigtet for at køre for stærkt.

Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at den sigtede person var søn af en lokal forretningsindehaver, der ydede rabat til politiansatte. Og politimandens motiv til at annullere fartbøden var alene af økonomisk karakter, fordi han ellers frygtede at miste den rabat, som politifolk kunne opnå.

Betjent kørte med tårnhøj promille - sådan blev han straffet
Spirituskørsel med en tårnhøj promille på 1,74 kom til at koste en anden politimand jobbet. Han nægtede sig skyldig og påstod, at hans promille var påvirket af, at han havde drukket EFTER kørslen. Den forklaring afviste både by- og landsretten, og idømte ham en bøde på 30.000 kr. samt ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år. Og dertil kom altså også afskeden uden varsel.

Betjent slog og sparkede diskoteksgæst - der lå ned
Jobbet røg uden varsel for en politimand, der i strid med Rigspolitiets regler for bibeskæftigelse havde fået et bijob i sin fritid som dørmand på et diskotek. Her havde han overfaldet en gæst, der blev væltet omkuld og tildelt flere slag og spark på kroppen, mens han lå ned.

Det endte med at koste betjenten en dom i landsretten på 30 dages betinget fængsel for vold - også altså et hurtigt farvel til politiet også.

Betjent efter han dumpede elever: 'Godt at få de unge til at græde'
En polititjenestemand underviste på Politiskolen i fysiske fag og var prøveleder ved skolens fysiske optagelsesprøver. Han blev indberettet for på sin Facebook-profil at have skrevet: ’I mandags var jeg i godt humør, så der var kun én aspirant ud af 18, der dumpede… I dag var jeg sur, så var der 9 ud af 20, der dumpede… Man får det godt af at udøve magt og få unge mennesker til at græde, så nu er jeg i bedre humør’.

Politiskolen fandt opdateringerne uforenelige med hans fortsatte virke som underviser, prøveleder og rollemodel på Politiskolen, og den humørsvingende politimand blev overført til anden tjeneste af Rigspolitiet.

En kollega på Politiskolen slap i samme forbindelse med en advarsel efter på sin Facebook-profil at have kommenteret den humørsvingende gymnastiklærers opdatering med ordene: ’Fantastisk følelse af magt... Vi er kongerne af 220 (de pågældende læreres kontor på Politiskolen, red.)’.

Lænket til vejskilt
I et af de mere farverige eksempler på stillingsmisbrug er to polititjenestemænd blevet dømt for at have overtrådt straffelovens paragraf om grov uagtsom tjenesteforsømmelse, da de en nat fastgjorde en 16-årig knallertkører til et vejskilt med håndjern og efterlod ham alene, da de følte sig kaldet til at køre til en anden politiopgave.

Først efter omkring ni minutter kom de tilbage til den tøjrede knallertkører ved vejskiltet og befriede ham på den mørke landevej.

Det kom i retten til at koste hver af de to politifolk 10 dagbøder á 500 kr. Retten lagde vægt på, at fastgørelsen af knallertføreren prisgav vedkommende for udefrakommende hændelser, samt at polititjenestemændene undlod at informere vagtcentralen eller andre i politiet om fastgørelsen af knallertføreren, og at ingen i politiet derfor havde mulighed for at reagere, hvis der indtrådte uforudsete forhold.

Desuden blev begge politifolk af Rigspolitiet ikendt en disciplinær bøde på 2.500 kr.