Skal lægernes dødsdom over patienten skrives i kodesprog eller på klart dansk i patientens journal?

Lægerne på landets sygehuse har ikke helt samme fremggangsmåde. En rundringning som B.T. har lavet viser, at sygehusene er delt nogenlunde på midten: Nogle skriver på klart dansk, at patienten ikke skal genoplives i tilfælde af et hjertestop - andre benytter en forkortelse, som er volapyk for almindelige danskere.

SE HVORDAN DIT SYGEHUS BRUGER KODER VED AT FØLGE LINKENE UDE I HØJRE SIDE

Og der er tilsyneladende ikke en særlig gennemtænkt forklaring på, hvorfor lægens livsvigtige beslutning i mange tilfælde bliver formuleret med forkortelser som 'Minus EHM' eller 'Minus CPR'.

- Vi benytter vel koder, fordi det er en gammel rutine, siger ledende overlæge på Esbjerg Sygehus Christian Christiansen.

SE HVORDAN DIT SYGEHUS BRUGER KODER VED AT FØLGE LINKENE UDE I HØJRE SIDE

Til gengæld siger de overlæger og hospitalsdirektører som B.T. har snakket med samstemmende, at de informerer patienterne om beslutningen, sådan som loven foreskriver. Enkelte indrømmer dog, at det kan smutte.

Beslutningen er i alle tilfælde en lægefaglig vurdering. Patienten eller pårørende har altså ikke mulighed for at sætte sig imod. Men lægerne bruger ikke altid helt samme kriterier for at nå frem til beslutningen. Mens TV 2 i aftes kunne fortælle om en patient på Herlev Sygehus, som fik lægernes 'dødskode' selv om hun ikke på noget tidspunkt var alvorligt tæt på døden, siger ledende overlæge på Kolding Sygehus, Bent Nyboe Andersen, at lægerne kun undlader genoplivning, hvis patienten er få dage fra at dø.

SE HVORDAN DIT SYGEHUS BRUGER KODER VED AT FØLGE LINKENE UDE I HØJRE SIDE

En undersøgelse der blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger i 2007 viser, at en tredjedel af afdelingerne bruger koder i journalerne hos de patienter, der ikke vil blive forsøgt genoplivet ved et hjertestop. 38 procent giver de uforståelige forkortelser til patienter, der ikke er uafvendeligt døende, siger undersøgelsen.

Læs lægernes udtalelser fra landets sygehuse til højre.