Der bliver flere og flere af dem, der ikke laver noget. Og færre og færre af dem, der hver dag går på arbejde.

Det er Danmarks største udfordring lige nu, som du kan se på dette kort: Der er ved at være for få til at betale for velfærden til resten.

ER DU PÅ MOBIL ELLER TABLET SÅ SE KORTET HER

I de røde kommuner er over 25 pct. på overførselsindkomst. Tallene gælder danskere i alderen 16-64 år. Hver fjerde, og i nogle kommuner hver tredje, er på støtten.

Og så er folkepensionister og børn ikke medregnet. DRs TV-Avisen havde søndag aften en historie om, at der kun var tre kommuner tilbage i landet, hvor der var flere i arbejde, end der var udenfor arbejdsmarkedet. Men der medregnede de også pensionister og børn.

BTs tal stammer fra Danmarks Statistik.

- Vi opgør normalt tallene for danskere fra 16 til 64 år. Det giver ikke rigtigt mening i denne forbindelse at medregne pensionister og børn. Der er jo ikke nogen, der forventer, at fem-årige arbejder, siger Sven Egmose, kontorchef i Danmarks Statistik.

Se det interaktive Danmarkskort - her er problemet størst

Lolland værst stillet

Lolland Kommune er værst stillet. Her er 35 pct. på overførselsindkomst. Næsten lige så galt er det på Langeland og i Odsherred med 33 og 31 pct. Derimod er der kun 12,5 pct. på støtten i rige Gentofte, skarpt forfulgt af Rudersdal med 13,2 og Hørsholm med 13,5.

Situationen lægger et voldsomt pres på kommunerne, især de røde. Mange steder nærmer udgifterne til borgere på overførselsindkomst sig en fjerdedel eller en tredjedel af kommunens samlede budget. Og de må ikke bruge en øre over budgettet, der er aftalt med Finansministeriet ifølge den nye budgetlov. Derfor kan de blive tvunget til at skære yderligere i den offentlige service.

Under hårdt pres

- En del af forskellen på de rige og fattige kommuner udjævnes af udligningsordningen, hvor de rige kommuner betaler til de fattige, plus at de får hjælp fra en ny pulje på 400 mio. kr. til at hjælpe kommuner, der er virkelig dårligt stillede, siger professor Poul Erik Mouritzen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, i en kommentar til tallene.

- Men de fattige kommuner er alligevel under hårdt pres, og budgetloven gør, at de ikke kan overskride budgetterne. Grunden til, at der er mange på overførselsindkomst i Lolland Kommune, er jo, at mange førtidspensionister er flyttet dertil, fordi de kan bo meget billigt. Og mange af de udgifter ligger jo nu hos kommunerne, hvor de i gamle dage lå hos staten. I 90erne, mens Mogens Lykketoft (S) var finansminister, blev sagsbehandlingen og udgifterne til førtidspension flyttet over til kommunerne. Og det skete meget bevidst for at presse kommunerne til at godkende færre førtidspensioner.

Udgiften til den enkelte førtidspensionist afholdes af den kommune, der har godkendt den, så hvis en førtidspensionist flytter fra København til Lolland, er det København, der skal udbetale pensionen. Men hvis der opstår yderligere problemer eller børn f.eks. skal fjernes fra hjemmet, er det Lolland, der skal betale. Og det kan blive dyrt, siger Poul Erik Mouritzen.

Bykongerne: Økonomien presses

Borgmestrene i Lolland, Odsherred og Nyborg Kommune bliver hvert år sat under pres, når de kommunale budgetter skal lægges.

Eksempelvis bruger Lolland Kommune knap en tredjedel af budgettet på overførselsindkomster til borgeren. Men også i de to andre kommuner presses økonomien, fordi ca. hver tredje borger i alderen 16 til 64 år står uden for arbejdsmarkedet.

BT har talt med de tre borgmestre og fået deres umiddelbare forklaringer og kommentarer til tallene.

Stig Vestergaard, borgmester i Lolland Kommune, socialdemokrat – 35 procent på overførselsindkomst

Stig Vestergaard (S) borgmester i Lolland Kommune: - 35 procent på overførselsindkomst: - Vi har en masse udfordringer og bruger omkring en milliard på det om året. Vi prøver at skabe arbejdspladser og få folk ud i beskæftigelse. Og vi prøver at overbevise Indenrigsministeriet om, at man skal tilgodese de kommuner, der har høje sociale udgifter.Mange flytter herned på overførselsindkomster, for her kan de få et sted at bo og overleve økonomisk, og det er jo dejligt. Det er ikke deres skyld. Jeg har stadigvæk en utrolig dejlig kommune.

Hvad betyder det for jeres kommune?

- Det betyder, at vi bruger en masse penge og har en masse udfordringer. Vi bruger omkring en milliard på det om året. Sådan er det - og sådan har det næsten altid været.

Hvad gør I for at vende udviklingen?

 - Vi prøver at skabe arbejdspladser og få folk ud i beskæftigelse. Der er mange, der flytter herned på overførselsindkomster, for her kan de få et sted at bo og overleve økonomisk - og det er jo dejligt. Det er ikke deres skyld. Jeg har stadigvæk en utrolig dejlig kommune.

Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune, socialdemokrat - 31,1 procent på overførselsindkomst

Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune, socialdemokrat  31,1 procent på overførselsindkomst: 
 Hvad betyder det for jeres kommune? 
 - En væsentlig forklaring er, at vi er en sommerhus-kommune. Vi har mange efterlønnere og førtidspensionister, der flytter til os og bor i sommerhusene. Det presser vores økonomi. Samtidig er vores lokale arbejdsmarked præget af, at der er mange ufaglærte, og det betyder også, at vi er ramt af højere ledighed. 
 Hvad gør I for at vende udviklingen? 
 - Vi kan se, at børn af ufaglærte også ofte bliver ufaglærte. Derfor har vi lavet en strategi, der skal få uddannelses-frekvensen op. 
 Foto: Odsherred Kommune.

Hvad betyder det for jeres kommune?

- En væsentlig forklaring på det er, at vi er en sommerhus-kommune. Vi har mange efterlønnere og førtidspensionister, der flytter til os og bor i sommerhusene. Det er klart noget, der presser vores økonomi.

Samtidig er vores lokale arbejdsmarked præget af, at der er mange ufaglærte, og det betyder også, at vi er ramt af højere ledighed.

Hvad gør I for at vende udviklingen?

- Vi kan se, at børn af ufaglærte også ofte blivr ufaglærte. Derfor har vi lavet en strategi, der skal få uddannelses-frekvensen op, men det tager nogle år, før den slår helt igennem.

Erik Christensen, borgmester i Nyborg Kommune, socialdemokrat – 29,1 procent på overførselsindkomst


Erik Christensen (S) borgmester i Nyborg Kommune, 29,1 procent på overførselsindkomst: - Det presser vores kommunale økonomi, fordi der er store udgifter, mens der samtidig er færre skatteindtægter. Vi har i forhold til vores indbyggertal mange på førtidspension, men der har vi strammet op, og det tildeles i dag til færre. Vi er i regionen ramt af virksomhedslukninger, men det overrasker mig lidt, at vi ligger, hvor vi gør. På jobcentret knokler de alt, hvad de kan, men det er et langt sejt træk at vende det.

Hvad betyder det for jeres kommune?

- Det presser vores kommunale økonomi, fordi der er store udgifter, mens der samtidig er færre skatteindtægter.

Hvad gør I for at vende udviklingen?

- Vi har i forhold til vores indbyggertal mange på førtidspension, men der har vi strammet op, og der tildeles i dag færre. Vi er i regionen ramt af virksomhedslukninger, men det overrasker mig lidt, at vi ligger, hvor vi gør. På jobcentret knokler de alt, hvad de kan, men det er et langt sejt træk at vende det.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.