Kommuner og regioner skal være bedre til at koordinere indsatsen, når mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp. Ny pulje skal udvikle forløbsplaner på tværs af myndigheder.

Det kan være svært at få den nødvendige hjælp, når man er psykisk syg. For udover at skulle forholde sig til sin egen sygdom, skal psykisk syge også ofte forholde sig til en række forskellige instanser og personer, som ikke nødvendigvis kender til deres historie.

Men nu skal det være nemmere at få den rigtige hjælp. Ved hjælp af en netop offentliggjort pulje fra Social- og Indenrigsministeriet på knap seks millioner kroner skal sagsbehandlere, psykiatere og læger nemlig blive bedre til at tale sammen og sikre, at patientens ønsker og behov bliver sat i centrum.

»Som borger kan man nogle gange føle, at de offentlige systemer har svært ved at tale sammen, når man skal have hjælp. Og det bliver ikke mindre frustrerende, hvis man også har en psykisk lidelse,« siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

»Jeg håber, at dette initiativ kan vise vejen for, hvordan man i det offentlige for alvor kan sætte borgeren i centrum for indsatsen og sikre, at alle i systemet trækker i samme retning,« siger hun.

Ministeren forklarer at den nye pulje gør det muligt at udvikle såkaldte forløbsprogrammer, som er en detaljeret plan for, hvordan sagsbehandlere og professionelle på tværs af regioner og kommuner skal samarbejde om at hjælpe patienterne bedst muligt.

»Vi ved fra forskningen, at en integreret indsats for psykisk syge, hvor et samlet hold professionelle arbejder sammen om borgeren, giver de bedste resultater for den enkelte. Derfor er jeg glad for, at vi med det her projekt kan skubbe socialområdet et lille skridt i den rigtige retning,« forklarer Karen Ellemann.

Udviklingen af forløbsprogrammerne sker i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, og inspirationen til projektet kommer da også fra sundhedssektoren, hvor man i flere år har arbejdet med at udvikle forløbsprogrammer.

»Vi nødt til at sikre, at borgere med psykiske lidelser ikke får en oplevelse af, at systemerne slår knuder, når de eksempelvis skal hjælpes i gang igen efter en sygehusindlæggelse. Der skal være enighed om retningen, hvis borgerne skal opleve et succesfuldt forløb,« siger sundheds- og ældreminister Sofie Løhde (V)

Den nye ansøgningspulje er den første af i to puljer og består af 5,9 millioner kroner til udarbejdelse af forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. Den anden ansøgningspulje på 5,9 millioner kroner forventes offentliggjort i 2016.

Forløbsprogrammerne skal udarbejdes i et samarbejde mellem en region og én eller flere kommuner.