Nye oplysninger og dokumenter styrker mistanken om, at den kontroversielle direktør for Zentropa, Peter Aalbæk Jensen, bruger flere skuffeselskaber og en proformaadresse til - i strid med reglerne - at kanalisere offentlige filmpenge ind i sine private selskaber i Zentropa-familien.

BT kan i dag fortælle, at Zentropa - ved hjælp af et proformaselskab, der har adresse i Lars von Trier og Peter Aalbæk Jensens sommerhus i Nakkebølle på Sydfyn - henter store beløb i lokal filmstøtte.

I forbindelse med produktionen af mindst fire Zentropa-film siden 2006, der alle er støttet af flere fynske kommuner gennem organisationen FilmFyn, er der udbetalt et ukendt beløb for leje af filmudstyr til selskabet Teknik Fyn Aps, der ejes af Peter Aalbæk Jensen og instruktør Lars von Trier.

Dermed ser det på overfladen ud til, at en stor del af de offentlige støttekroner - i form af betaling for at leje filmudstyr - er betalt til en virksomhed på Fyn, nemlig Teknik Fyn - og at pengene, ganske som det er en klar betingelse for at få støtte, er brugt på Fyn til gavn for fynske virksomheder.

Men Teknik Fyn Aps er ikke andet end et privat anpartsselskab styret af Peter Aalbæk Jensen, der stort set intet ejer, bortset fra luksussommerhuset.

Etableret i 2003

Af regnskaberne fremgår det, at siden Teknik Fyn ApS blev etableret i 2003, er der kun blevet købt driftsmidler for 46.000 kroner - på trods af, at selskabet selv oplyser, at det har til formål at ’eje, leje og administrere udstyr’.

- Det er minimalt, hvad selskabet har købt. I en note (i regnskabet red.) kan man se, hvad anskaffelsessummen er for alle de aktiver, der er i selskabet. Heraf fremgår det, at selskabet har købt driftsmidler i alt for 46.000 kroner, siger Kim Köhler, leder af regnskabsfaglig afdeling hos Ernst & Young.

Til sammenligning kan bare et enkelt topprofessionelt kamera koste op til en halv million kroner.

Flere kilder med indgående kendskab til Zentropa siger til BT, at selskabet Teknik Fyn alene eksisterer som en ’faktureringsadresse’.

Betingelsen for at få for eksempel to millioner i fynsk filmstøtte er, at der investeres det dobbelte - fire millioner kroner - på Fyn. Men i praksis kan det være vanskeligt at bruge så mange penge på Sydfyn, medmindre det lykkes at kanalisere de ofte store udgiftsposter til filmudstyr ind i de lokale støtteregnskaber.

LÆS OGSÅ:

Dyr filmteknik

BT er i besiddelse af interne regnskaber og dokumenter vedrørende flere af de Zentropa-film, der har fået støtte fra FilmFyn. Heraf fremgår det, at der er brugt flere hundred tusinde kroner af de lokale støttekroner på at betale Teknik Fyn ApS for leje af dyr filmteknik. I snit er der blevet investeret 1,37 million kroner per film, viser tal fra FilmFyn. Og en række filmfolk siger til BT, at det i ’praksis er umuligt’ at bruge så mange penge på den korte tid, optagelser finder sted på Fyn, og at det er forklaringen på, at Teknik Fyn Aps er oprettet som et dæk-selskab for at kunne leve op til støttekravene.

En filmmand med tilknytning til Zentropa, der udtaler sig under betingelse af anonymitet, fortæller:

- Skal man filme på Fyn, bestilles teknisk udstyr og faciliteter via filmens ansvarlige, typisk en producer eller produktionsleder. Ved ankomsten til Fyn står udstyret klar. Men det vil typisk være fragtet til Fyn fra et fjernlager. Mig bekendt eksisterer der ikke noget udstyr derovre. Så filmer vi - og efterfølgende får man så en regning for udstyr, udstedt af Teknik Fyn, siger han.

Andre læser også