I sidste uge kunne B.T. afsløre massivt ledelsessvigt i den danske folkekirke, hvor alt ansvar er overladt til de højere magter. Og de gør det besværligt at melde sig ud af folkekirken.
I sidste uge kunne B.T. afsløre massivt ledelsessvigt i den danske folkekirke, hvor alt ansvar er overladt til de højere magter. Og de gør det besværligt at melde sig ud af folkekirken. Foto: HENNING BAGGER

Det tog eftersigende seks dage at skabe verden. Men til gengæld tog det syv dage at melde sig ud af folkekirken. Det oplevede Shanne Simonsen, der efter en indædt kamp til sidst måtte troppe op på sin sognepræsts adresse, for at få lov til at melde sig ud af kirken.

I sidste uge kunne B.T. afsløre massivt ledelsessvigt i den danske folkekirke, hvor alt ansvar er overladt til de højere magter. I kølvandet herpå viser det sig, at der heller ingen retningslinjer er for, hvordan man melder sig ud af folkekirken. Det betyder, at det er op til hver enkelt sognepræst at tolke, hvor besværligt det skal være.

- Folkekirkens system går helt tilbage til enevælden, hvor præsterne den dag i dag stadig lever efter, at så længe det går, så følger man bare sine egne regler.

- Der er ikke udstedt håndfaste procedurer for udmeldelse, for den eneste, der kan lave retningslinjer, er staten. Men ifølge de fleste kirken skal staten jo altså holde sig væk, siger lektor Hans Raun Iversen, der er leder af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet.

I sidste uge forsøgte Shanne Simonsen at melde sig ud af kirken. Hun skrev en e-mail til sin sognepræst i Randlev Sogn, hvor hun anmodede om udmeldelse og vedhæftede en kopi af sin dåbsattest og en udmeldelsesblanket fra Ateistisk Selskabs hjemmeside. Men den gik ikke. Præsten forlangte en original dåbsattest og et fysisk brev.

Bevidst obstruktion

- Det mærkelige var, at præsten ikke ville anerkende en blanket fra Ateistisk Selskab, selv om den indeholdt præcis de samme data, som den hun i stedet bad om i et brev. Den slags kan næsten kun opleves som bevidst obstruktion, siger Shanne Simonsen.

Efter seks dages mailkorrespondance, hvor Shanne Simonsen endda fik medhold fra Kirkeministeriet i, at en kopi af dåbsattesten er nok, og at udmeldelse måtte forventes at kunne ske på mail, måtte hun troppe op på præstegården og aflevere et fysisk brev. På syvendedagen skete udmeldelsen.

Og Shanne Simonsen er kun en af mange, der oplever dette problem, lyder der fra Ateistisk Selskab, der kontaktes af utallige frustrerede borgere, der ikke kan finde ud af at melde sig ud af kirken.

- I nogle sogne kræver præsten, at man møder personligt op, mens det i andre sogne er fint med en mail. Det er med vilje blevet gjort så besværligt som muligt, og det er et problem, at mange går og antager, at de skal indsende original dåbsattest, siger formand for Ateistisk Selskab Jakob Heidelberg.

Kirkeministeriets opgave

Sognepræsten i Randlev Sogn Mette Rothmann Sørensen forklarer, at det netop er mangel på retningslinjer, der fik hende til at sylte Shanne Simonsens udmeldelse.

- Jeg er ikke interesseret i at spænde ben for nogen. Men Kirkeministeriet har aldrig præciseret over for mig, at det - modsat gamle dage - nu er legalt at melde sig ud via e-mail. Når der ikke er præcise retningslinjer, bliver det et skøn fra hver enkelt sognepræst, siger hun.

I Aarhus Stift, som Randlev Sogn hører under, har man ikke i sinde at præcisere overfor præsterne, at e-mail fremover skal gælde for udmeldelse af kirken.

- Det er Kirkeministeriets opgave og ikke den enkelte biskops, lyder det fra kontorchef Jette Madsen.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.