Cirka 1.000 hjemløse står uden et varmt sted at sove, når kulden for alvor begynder at banke på. Derfor vil Socialdemokraterne i Københavns Kommune finde ti millioner kroner til at udvide herberger og natcafeer.

Temperaturerne begynder så småt at nærme sig frysepunktet, og det stiller Københavns knap 1.600 hjemløse i en vanskelig situation. På kommunens herberger og natcafeer er der nemlig kun plads til 630 personer, og derfor vil Socialdemokraterne nu arbejde på at få afsat omkring ti millioner kroner frem mod 2015 til Københavns hjemløse.

»Lige nu er der oprettet ekstra pladser om natten på natcafeerne for hjemløse. Men det lever ikke op til det behov, der er. For en madras på natcafeerne giver ikke mulighed for at få de alt for mange hjemløse væk fra gaden, og natcafeerne kan ikke blive ved med at stå model til at skulle pleje Københavns Kommunes dårlige samvittighed,« siger Henrik Appel (S), der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, er antallet af hjemløse i Københavns Kommune steget med fem procent siden 2009.

Af hovedstadskommunens hjemløse er knap 15 procent mellem 18 og 24 år. Og derfor mener Socialdemokraterne, at der skal sættes særligt ind overfor de helt unge.

»Det er rigtig vigtigt, at vi får denne gruppe væk fra gaden. Så flere faste steder at overnatte, hvor vi også kan få kontakt til dem og hjælpe dem, er meget nødvendigt. Også derfor arbejder vi for flere midlertidige bomuligheder,« siger Henrik Appel.

Det anslås af SFI, at cirka halvdelen af de hjemløse i Danmark har en psykisk sygdom, og at hovedårsagen til den stigende hjemløshed skyldes mangel på boliger med en husleje, der modsvarer betalingsevnen.

I alt er der cirka 5.820 hjemløse i Danmark i 2013.