S-forslag: Integrationen skal øges ved at give danskere gratis husleje i ghetto-områder

Giv studerende og ressourcestærke danskere meget billig eller måske endda helt gratis husleje i ghetto-områderne.

LÆS OGSÅ:

Det skal være en belønning for at flytte ind i de mest indvandrer-dominerede boligområder. Sådan lyder forslaget fra Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokraternes socialordfører i Københavns Kommune og medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

Lars Aslan Rasmussen, som selv er søn af en kurdisk far og en dansk mor, råber vagt i gevær over tal, der viser, at ikke færre end 90 procent af de unge med tyrkisk og pakistansk baggrund i Danmark gifter sig med en partner med samme etnicitet.

- Fordomme og uvidenhed trives i bedste velgående, når man aldrig møder andre folk end nogen med samme baggrund som en selv.

Bedre miks i ghettoerne

- Hvis vi kan lykkes med at få en mere blandet befolkningssammensætning i de områder, hvor der er en stor overrepræsentation af indvandrere og efterkommere, så vil det på sigt være med til at nedbryde en masse fordomme og hjælpe til med integrationen.

LÆS OGSÅ:

Den sociale kontrol, vi ved der er udbredt i indvandrermiljøer, når det gælder nogle, der gerne vil have eller måske i skjul har en dansk kæreste, vil være meget sværere at udføre, hvis vi får et bedre miks af indvandrere og danskere, siger Lars Aslan Rasmussen.

Og en del af løsningen kan altså være at tilbyde billig eller helt gratis husleje, hvis det kan være med til at opbløde de barrierer, der ofte er i ikke mindst de 17 bestemte danske boligområder, som fra politisk hold er udpeget som ghetto-områder i Danmark.

Omvendt racisme

Lars Aslan Rasmussen er ikke bleg for at komme ind på begrebet racisme. Herunder også ’omvendt racisme’, hvor det er danskere, der bliver set ned på.

- ’Omvendt racisme’ er fuldstændig tabu. Men det findes i den grad - altså at det er danskere, der oplever at blive chikaneret af indvandrere.

Meget af den racisme, jeg selv har oplevet, er netop indvandreres racisme mod danskere, og det er lige så galt som racisme den anden vej. Vi skal ikke acceptere nogen former for racisme, og vi skal forhindre, at der dannes parallelsamfund.

Det er altså ikke danskere, der skal være en del af et tyrkisk samfund her i landet. Det er tyrkere og folk fra andre lande, der i Danmark skal være en del af det danske samfund, fastslår Lars Aslan Rasmussen.

Hvis der skal gives mulighed til studerende og ressourcestærke danskere for at få billig eller gratis husleje i bestemte boligområder, kræver det en lovændring.

Lars Aslan Rasmussen opfordrer sine partifæller på Christiansborg til handling på området.

Farlige parallelsamfund

- Vi ved fra f.eks. Frankrig og Holland, at der kan udvikle sig parallelsamfund, som er et stort problem for samfundet.

Vi skal forhindre, at tingene udvikler sig på samme måde herhjemme, siger S-politikeren.