Mens antallet af vielser og skilsmisser stiger, vælger færre at oprette en ægtepagt. Det kan især ramme kvinders pensionsopsparinger.

'Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang?', lyder spørgsmålet i kirken, inden der kommer ring på fingeren.

'Og sørger I også lige for at oprette en ægtepagt?,' kunne præsten måske tilføje.

I hvert fald er det et emne som mange nygifte par overser - og det kan især få hårde økonomiske konsekvenser, hvis det ulykkelige sker, at parret går fra hinanden.

Mens antallet af vielser - og skilsmisser - stiger, falder antallet af nyoprettede ægtepagter, viser tal fra Danmarks Statistik og Tinglysningsretten. Samlet set er det under en tredjedel af alle ægtepar, der skriver under på en ægtepagt.

Fælden - som hovedsageligt rammer kvinder - er, at pensionsopsparinger ikke længere bliver delt ligeligt i tilfælde af skilsmisse. Derimod beholder hver part som hovedregel sin egen opsparing.

30 procent lavere opsparing

Da kvinder i gennemsnit har sparet 30 procent mindre op end mænd (for aldersgrupperne 40-49 år og 50-59 år), blandt andet som følge af nedsat tid og længere barselsperioder, står de altså til at ‘miste’ en stor del af parrets samlede pensionsformue.

Danica Pension har regnet på de økonomiske konsekvenser for kvinders pensionsordninger  tilfælde af skilsmisse, hvis der er ikke er blevet oprettet en ægtepagt.

Tager man eksempelvis udgangspunkt i et par, hvor manden har sparet tre millioner kroner op, så vil kvinden i gennemsnit have en pensionsformue på 2,1 mio. kr. op. Hvis de går fra hinanden, og der ikke er lavet en ægtepagt, betyder det, at kvinden kan vinke farvel til 450.000 kr. i pensionsformue i forhold til, hvis der var indgået ægtepagt, som delte pensionsformuerne 50/50.

»Det man skal tænke på er, at det er kvinden, der har mest barsel og ofte den part, der efterfølgende vælger at gå på nedsat tid, mens børnene er små. Det har betydning for hendes pensionsopsparing, og dermed også hendes indkomst den dag, hun går på pension. Så længe parret er sammen, deles familiens samlede indkomst ofte ligeligt, så problemet opstår først i tilfælde af skilsmisse. Her tager den ene part sin egen og større pensionsformue ud af forholdet,« forklarer seniorøkonom i Danica Pension, Britt Ambjørn Christiansen.

Må leve med lavere forbrug

I praksis kan det betyde, at den velstillede part får en pension, der i højere grad afspejler den livsførelse, man kender, mens den anden part kan se frem til en pensionisttilværelse med et lavere forbrug som følge af en væsentlig lavere pensionsudbetaling.

»Det er derfor problematisk, hvis parterne ikke på forhånd er opmærksomme på denne forskel,« påpeger Britt Ambjørn Christiansen.

Hun mener, at det er helt afgørende, at man som ægtefæller ikke har berøringsangst over for at få talt igennem, hvad der skal ske i tilfælde af en skilsmisse.

»Det handler om at få lavet ægtepagten i tide. Når alt fungerer i forholdet, er behovet måske ikke tilstede, men når det hele står i bål og brand, sikrer en ægtepagt, at der også kommer en ligelig fordeling af ægtefællernes pensionsordninger.«

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af vielser er steget fra 27.544 i 2011 til 30.773 i 2016. I samme periode er antallet af oprettede ægtepagter faldet fra 9.010 til 8.648.

Samtidig bliver et stigende antal danskere skilt. I 2011 var der 14.634 skilsmisser, mens tallet var steget til 17.426.

Pensionen er dog ikke den eneste gode grund til at få sat underskrifter på en ægtepagt.

Ægtepagten kan også være, relevant, hvis der er ting, som man helt eller delvist ikke har lyst til at dele med hinanden, forklarer advokat Anne Broksø, der er specialiseret i familie- og arveret. Det kan f.eks. være formue, som man gerne vil have øremærket til børnene, eller en virksomhed, som ægtefællen ikke skal have del i.

»Hvis vi ser bort fra pension, så deler man jo alt andet, når man ikke laver en ægtepagt. Det kan godt være, at der er nogen, der f.eks. gerne vil undgå, at deres virksomhed skal deles, fordi det i så fald kan være svært at drive den videre,« forklarer Anne Broksø fra Ret & Råd Advokater.