Flere ministerier sikrer ikke en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke, konkluderer ny rapport.

København. Skal du til samtale om asyl, skal de danske myndigheder sørge for en tolk, hvis ikke du kan tale dansk.

Flere ministerier herunder Justitsministeriet sikrer dog ikke "i tilstrækkelig grad en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke".

Sådan lyder konklusionen fra Rigsrevisionen i en ny rapport, skriver Dagbladet Information.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne får også kritik i rapporten, der blev taget initiativ til i april 2017.

Det er forskelligt, hvordan myndigheder og regioner får tolke. Regionerne, som står for tolkning på sundhedsområdet, sender opgaven i udbud.

På rets- og asylområdet kan man se på Rigspolitiets tolkeoversigt, som flere institutioner har pligt til at bruge.

Undersøgelsen fra Rigsrevision konkluderer dog, at størstedelen på denne ikke lever "op til Justitsministeriets egne krav til optagelse".

Tolke skal blandt andet have en længerevarende sproglig uddannelse eller have fremmedsproget som modersmål og beherske dansk i skrift og tale.

Lignende problemer beskrives på sundhedsområdet.

Justitsministeriet oplyser i et skriftligt svar til Dagbladet Information, at problemet er kendt.

- Udfordringer med kvaliteten af tolkeydelser har desværre været et kendt problem igennem mange år, som man - trods forskellige tiltag - langt fra er kommet i mål med at få løst, skriver Justitsministeriet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby peger på, at forbedringer er på vej.

- Det er uhyre vigtigt, at kvaliteten af tolke i sundhedsvæsnet forbedres. Det står klart med rigsrevisionens kritik, men det ved vi sådan set allerede.

- Derfor har vi som et led i finanslovaftalen for 2018 igangsat en certificeringsordning, som skal løfte kvaliteten. Ligesom vi har afsat midler til at udbrede videotolkning i regionerne, siger hun til avisen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er ikke vendt tilbage på Dagbladet Informations forespørgsel.

Der er ikke en offentlig tolkeuddannelse eller en certificeringsordning i Danmark. Sidstnævnte er dog på vej som en del af finansloven for 2018.

/ritzau/