Nu dukker der nye, opsigtsvækkende detaljer op om, hvordan Rigspolitiet og afdelingschef Bettina Jensen lod millionerne rulle til de konsulenter, hun hyrede, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

BT kan i dag afsløre, at Bettina Jensen i efteråret 2012 godkendte to fakturaer, som hendes tidligere kollega i DR Christine Thorsen sendte for ’konsulentassistance’ udført i oktober 2012.

De to fakturaer på i alt 286.293 kroner modtog Rigspolitiet fra Christine Thorsen og hendes enmandsfirma Dynamic Approach på trods af, at hun kun arbejdede ca. 15 dage. Det afsløres af de timesedler, som BT har fået aktindsigt i.

Detaljerne er dog streget over med retteblæk for at skjule de eksakte timeangivelser. Med 15 arbejdsdage giver det en dagløn på 19.086 kroner.

Derudover afslører en aktindsigt, BT har fået i mailkorrespondancen mellem Bettina Jensen og Christine Thorsen, at hun medio oktober fløj til Sri Lanka på ferie – hvilket Bettina Jensen var vidende om.

Og den høje månedsløn undrer professor og arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet:

»Det er klart, at Rigspolitiet skal have helt styr på, hvad det har fået for pengene, og om der er arbejdet det antal timer, som der fakturereres for. Derfor virker det mystisk, at vedkommende kan få udbetalt 286.292 kroner, når Rigspolitiet har været vidende om, at der kun er arbejdet i lige over to uger,« sigerhan.

Opgaver for 9,6 mio. kr.

Som BT tidligere har fortalt,har Rigspolitiet og Bettina Jensen fået kraftig kritik fra eksperter og Kammeradvokaten for at tildele adskillige konsulenter lukrative millionkontrakter uden om de lovpligtige udbud.

Udbud, der netop skal sikre konkurrence, og at offentlige virksomheder forvalter skatteborgernes penge bedst muligt.

Christine Thorsen er en af dem, der blev hyret af Bettina Jensen. Mellem 2011 og 2013 fik hun honorarer for 9,6 millioner kroner udbetalt af Rigspolitiet, uden at opgaverne kom iudbud.

De to oktober-regninger i 2012 er for henholdsvis ’udvikling’ og ’konsulentassistance’. Regningerne lyder på henholdsvis 144.564 kroner og 141.729 kroner dvs. i alt 286.292 kroner.

Overlappende regninger

Og det er ikke kun i oktober2012, at Christine Thorsen kan se store summer tikke ind på kontoen i måneder, hvor antallet af arbejdsdage er overkommelige.

Som BT beskrev allerede i juli måned, så var Christine Thorsen i stand til at booste sin indtjening ved at sende flere overlappende regninger ihele 2012.

Eksempelvis i juli 2012, hvor Christine Thorsen arbejdede 12 dage og alligevel – på grund af en forudbetalt basisydelse på 200.000 kroner og en efterfølgende regning for ’udvikling’ på 141.729 kroner – opnåede en indtjening på 341.729 kroner.

De høje udbetalinger til Christine Thorsen indgår da også i politiets egen redegørelse af sagen fra september 2016, som blev udarbejdet i kølvandet på BTs første afsløringer.

Heraf fremgår det, at Rigspolitiet efter et besøg fra Rigsrevisionen i 2014 pludselig opdagede, at Christine Thorsenhavde fået udbetalt for i alt 1.843 timer for meget i 2012 svarende til lige over 2,6 millioner kroner.

Penge, somtilbagebetales ved, at Rigspolitiet får Christine Thorsen til delvis at arbejde gratis i en periode i 2014.

At Christine Thorsen i gennemsnit får udbetalt næsten 220.000 kroner for megethver måned i 2012, er ikke et forhold, der bliver nævnt med ét eneste ord i den samlede mailkorrespondance mellem hende og Bettina Jensen i løbet af 2012.

Rigspolitets svar til BT

BT har været i kontakt med Rigspolitiets presseafdeling, der i første omgang henviste til Rigspolitiets egen redegørelse i sagen, der blev offentliggjort i september. Her oplister Rigspolitiet bl.a. de mange overlappende kontrakter, der blev indgået med Christine Thorsen, og konkluderer i redegørelsen:

»Oplistningen synliggør de vanskeligheder, der i perioden har været med identifikation af opgaver og skøn over ressourceforbrug. Samarbejdet med Dynamic Approach (Christine Thorsens enmandsfirma, red.) har således været baseret på en række forskellige aftaler, som har dækket definerede opgaver eller længere forløb, der til dels er gennemført parallelt.«

Efterfølgende er Rigspolitiet vendt tilbage til BT med følgende skriftlige kommentar fra Bettina Jensen:

»Som det fremgår af redegørelsen, er der bl.a. sket ratebetaling til Christine Thorsen. Det er også tilfældet i oktober, og der er således ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem afregning og tidsforbrug i den konkrete måned. Denne praksis er bl.a. på baggrund af Rigsrevisionens redegørelse i 2014 stoppet. Som det også fremgår af redegørelsen, har der løbende været kontrol med timeforbruget. De uforbrugte timer er blevet videreført og indfriet på et senere tidspunkt. Som det fremgår af både redegørelse og Kammeradvokatens vurdering, så er der leveret ydelser for de pågældende betalinger.«

BT har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til Bettina Jensen. Af politiets egen redegørelse fremgår dog, at de skriftlige kontrakter, der dækker den pågældende måned, ikke har faste priser, men består af timebetaling. BT er også i besiddelse af begge kontrakter, hvoraf det fremgår, at der bliver afregnet på timebasis. Derudover står der heller intet sted i Kammeradvokatens rapport, at han ’vurderer, at der er leveret ydelser for de pågældende betalinger.’ Kammeradvokaten henholder sig udelukkende til Rigspolitiets egen opgørelse.

Andre læser også