Hvis den arm, som Københavns Politi tirsdag har fundet i Køge Bugt, tilhører Kim Wall, så kan den være et værdifuldt stykke bevismateriale i sagen mod Peter Madsen. Det forklarer professor og speciallæge i retsmedicin Peter Mygind Leth til BT.

De retsmedicinere, som mandag vil begynde at undersøge armen, vil lede efter såkaldte afværgelæsioner på armen. Armen kan på den måde fortælle retsmedicinerne, om der er har været kamp om bord på ubåden.

»Men det er ikke sikkert, at armen er i sådan en forfatning, at den kan afsløre sådanne informationer,« siger Peter Mygind Leth, der understreger, at han ikke har set armen selv.

Hvis armen bærer præg af afværgelæsioner, så vil det yderligere svække Peter Madsens forklaring, som er skiftet flere gange. Senest har han til politiet forklaret, at Kim Wall døde af giftige gasser i selve ubåden, mens han selv stod oppe i tårnet.

Peter Mygind Leth forklarer, at det kan have stor betydning, om armen lå frit i vandet, eller om den var lagt i en forseglet plastikpose - hvilket for eksempel var tilfældet med Kim Walls hoved, som politiet fandt i Køge Bugt i oktober.

»En forseglet pose vil beskytte armen bedre mod sødyr. Derfor er det sandsynligt, at armen er i bedre stand, hvis den har befundet sig i sådan en,« siger Peter Mygind Leth.