Muslimske piger må ikke længere bære niqab, hvis de vil tage deres HF på VUC Lyngby. Det er et spørgsmål om at sikre den bedst mulige undervisning - og intet andet - understreger skolens vicerektor.

Kvindelige studerende med niqab på VUC Lyngby kan ikke længere deltage i klasseundervisningen på skolen, fordi ledelsen har forbudt elever at bruge det særlige slør niqab, hvor man kun kan se kvindernes øjne.

Det har skabt en del debat på skolens Facebook-side. En del roser skolen for initiativet, men der er også flere, der mener, at skolen diskriminerer de muslimske piger.

Vicerektor Inge Voller understreger, at skolen ikke er ude i et religiøst ærinde. Det handler udelukkende om at sikre den bedst mulige undervisning, lyder det.

»Det handler om at at sikre god undervisning, dynamikker og kommunikation. Når en lærer står i et lokale, er det vigtigt, at læreren kan se, om det, han eller hun siger, bliver forstået,« siger hun til BT.

»Det handler udelukkende om at sikre, at eleverne forstår det, der bliver sagt.«

De kvindelige elever, som alligevel ønsker at bære niqab og samtidig tage en HF-uddannelse, bliver nu henvist til skolens tilbud om E-learning, hvor de følger undervisningen hjemmefra på computer. Og ifølge Inge Voller er der ikke noget selvmodsigende i, at eleverne 'gemmer' sig bag en computer i stedet for et slør.

»Når man sidder i et lokale, er undervisningen tilrettelagt på en anden måde, end når man følger et e-learning-kursus bag en skærm. Det er to vidt forskellige måder at undervise på,« understreger hun.

VED DU NOGET? GÅR DU PÅ SKOLEN? ER DU EN AF DE SEKS KVINDER? SKRIV TIL OS PÅ 1929@BT.DK

Den nye passus i ordensreglementet blev indført i efteråret efter et ønske fra lærerne, fordi flere af dem havde oplevet problemer i undervisningen, når de kvindelige elever bar niqab. Det var skolens samarbejdsudvalg, der vedtog den nye formulering om, at fri og uhindret kommunikation på skolen 'forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen.'

Den megen debat kommer en lille smule bag på hende.

»Jeg havde nok forventet, at der ville være lidt debat i efteråret, da vi vedtog reglerne, men personligt kommer det lidt bag på mig, at debatten opstår lige nu. Især også, fordi jeg har en formodning om, at vores regelsæt ligner dem, der er på en del andre skoler,« siger hun.

Ifølge tv2.dk har de kvinder på skolen, som bærer niqab, udtrykt utilfredshed med de nye regler over for skolens rektor, men der er - så vidt vides - ingen af dem, der har klaget over den. De nye studie- og ordensregler gælder for de elever, der bliver indskrevet fra og med sommerferien. Kvinderne flytter altså ikke fra deres nuværende hold.

Lignende forbud mod niqab har man - ifølge tv-stationen - i ordenreglementerne på KVUC, København Syd, Vestegnens VUC og HF og VUF Frederiksberg.

Muslimske klædedragter har flere gange været politisk varme kartofler både i og uden for Danmark. I 2009 foreslog De Konservative at forbyde burkaer. Det samme har Dansk Folkeparti gjort.

Ifølge Ritzau er både burka og niqab forbudt i både Frankrig, Belgien, Letland, Italien og Schweiz.

Niqaben stammer oprindeligt fra beduinkulturer på den arabiske halvø og skulle sikre, at hverken mænd eller kvinder fik sol og sand i ansigtet. I dag er niqab især udbredt i Saudi Arabien og landene omkring Den Persiske Bugt.