Høvelte Kaserne er i farezonen.
Høvelte Kaserne er i farezonen. Foto: Jeppe Bøje Nielsen

... men musikkorpsene får lov at spille videre.

Torsdag indleder forsvarsordførerne for samtlige partier minus Enhedslisten slutspurten i forhandlingerne om den største beskæring af forsvaret i årtier på 2,7 mia. kr. På mødet, der indledes klokken ni hos forsvarsminister Nick Hækkerup (S) uden tidsmæssig bagkant, skal partierne lægge arm om planen, som ifølge Forsvarskommandoens notater til forligspartierne vil fjerne 1.600 stillinger i forsvaret.

Samlet planlægges nedlagt cirka 4.300 stillinger og oprettet 2.700 nye stillinger, fremgår det af en række notater, som Berlingske er i besiddelse af. Antallet af afskedigelser bliver dog færre end 1.600, da forsvaret samtidig har omkring 400 ledige stillinger. Men regnestykket over det nødvendige antal afskedigelser er svært at gøre op, skriver Forsvarskommandoen. Den enkelte fyringstruedes kompetencer passer ikke nødvendigvis til de job, der bliver ledige.

På den anden side vil der være nogle, som selv siger op, fordi de ikke ønsker at flytte til en anden del af landet. Forsvarskommandoen forventer dog, at det største antal afskedigelser vil ske i hovedstadsregionen og i Syddanmark. I netop de to områder ligger de to kaserner, Varde og Høvelte, som regeringen har foreslået rømmet og solgt.

Nedlæggelse af kasernerne, som efter Forsvarskommandoens oplæg også skulle have omfattet Haderslev samt Bülows Kaserne i Fredericia, er blandt de nødvendige forudsætninger for, at forsvaret kan gennemføre sin store spare- og omstruktureringsplan, som forsvarspartierne nu har forhandlet i mere end en måned.

Ifølge regeringens udspil skal hærens faglige niveau styrkes ved at samle dens forskellige kapaciteter på centrale centre.

- Der vil ved gennemførelse af kasernelukninger være mulighed for en effektivisering med fokus på en centerstruktur, der er nødvendig for at skabe et tilstrækkeligt fagligt miljø. Dette miljø vil (...) alene kunne skabes ved en samlet placering under centrene, skriver Forsvarskommandoen i et af notaterne til forligspartierne.

Forsvaret er ellers normalt forsigtig med at udtale sig om behovet for kaserner og fly- og flådestationer. Men i flere af notaterne lægger Forsvarskommandoen ikke skjul på, at forsvaret råder over langt flere kvadratmeter bygninger og øvelsesområder, end det med sin stadig mindre størrelse har brug for. I øjeblikket råder hæren over 17 lokaliteter, som Forsvarskommandoen ønsker reduceret til 14.

- Der er en uudnyttet kapacitet på en række af forsvarets og Hjemmeværnets etalissementer, og (...) samlet er der en betydelig etablissementsmæssig overkapacitet i forsvaret og Hjemmeværnet som helhed, fastslår Forsvarskommandoen over for politikerne, hvis modstand mod kasernelukninger traditionelt er stor.

Forsvarets musikkorps bliver heller ikke denne gang ramt af besparelser. Forsvarskommandoen anbefalede i 2010 at nedlægge Slevigske Musikkorps, der har øvelokaler i Haderslev og tilføjede efterfølgende forslag om også at nedlægge Prinsens Musikkorps i Skive samt Søværnets Tambourkorps. Tilsammen koster de tre korps 81 millioner kroner over en femårig forligsperiode. Men den nuværende forsvarsminister har denne gang ikke foreslået dem nedlagt. Livgardens musikkorps er heller ikke foreslået lukket.

Forsvarskommandoen har også beregnet, at forsvaret og skatteyderne kunne spare et par hundrede millioner kroner til investeringer i Flådestation Korsør, hvis Søværnet blev samlet på Flådestation Frederikshavn. Her skulle der i givet fald investeres 275 millioner kroner oveni allerede planlagte investeringer på 270 millioner kroner til renovering og opgradering af kajanlæg. Men investeringen vil med årlige besparelser på 38 millioner kroner, og netto 115 færre ansatte ved en sammenlægning være tjent hjem på syv år. En lukning af Flådestation Korsør vil imidlertid koste 950 fuldtidsstillinger i Region Sjælland, og sammenlægningen var ikke med i regeringens første forligsudspil.

Regeringens forslag om at sælge Høvelte Kaserne og sende hovedparten af Livgarden til Vordingborg kan indbringe statskassen netto 62 millioner kroner, men kommer til at påføre de ansatte en del ekstra tid til blandt andet at køre til øvelsesterrænnet ved Kulsbjerg, som samtidig er lidt mindre end Livgardens nuværende øvelsesområde. Desuden får Livgarden langt til det avancerede skydeområde ved Jægerspris.

Vagtkompagniet skal dog forblive på Gothersgade Kaserne i København. Forsvaret er endnu ikke sluppet af med Sjælsmark Kaserne, der blev besluttet afhændet i forrige forlig, men har huset flygtninge lige siden. Varde Kaserne og øvelsesterræn skønnes at indbringe 23 millioner kroner.

Forud for forhandlingerne i dag har både Venstre, de Konservative og Dansk Folkeparti stået stejlt på at fastholde værnepligten, som regeringen har ønsket suspenderet blandt andet med henvisning til, at næsten alle indkaldte alligevel er frivillige. Ved at suspendere værnepligten kan der spares op til en halv milliard kroner årligt.

Men ifølge dr.dk har regeringen opgivet at suspendere værnepligten, hvilket glæder Dansk Folkepartis ordfører, Marie Krarup. Hun siger til dr.dk, at »værnepligten er god for forsvaret, for samfundet og for de unge, som kommer ind og aftjener den. Vi mente i udgangspunktet, at det var en utrolig dårlig idé at suspendere den.«

Selv om der nu for alvor kommer gang i forhandlingerne, venter ingen af de forhandlere, som Berlingske har talt med, at de kan afsluttes torsdag eller i de nærmeste dage.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.