16-årige Amalie Lund Rasmussen havde glædet sig til et lærerigt og oplevelsesrigt skoleår som udvekslingsstudent på Casa Grande High School i den amerikanske stat Arizona med start i juli 2015. Men uden at hun anede uråd eller var skyld i det, var Amalie på nippet til at blive sendt hjem efter blot to måneder. For på den anden side af Atlanten truede rejseselskabet My Education med at hjemsende Amalie, hvis ikke hendes forældre betalte en ekstraregning på 11.350 kroner omgående.

Og det var kun starten på en konflikt, som stadig ikke har fundet sin afslutning nu halvandet år senere. En konflikt, hvor My Educations ejer Niels Frandsen undervejs har sagt, at Amalies far, Ulrich Rasmussen, er 'fuld af løgn', og en konflikt, hvor Niels Frandsen stadig nægter at tilbagebetale de 11.350 kroner tilbage, selvom Pakkerejse-Ankenævnet har dømt ham som taber i sagen og Fogedretten har indskærpet, at pengene skal betales.

»Jeg sidder tilbage med en følelse af frustration og irritation. Både over at han kom med trusler om at sende Amalie hjem, og over at han lader som om, intet er hændt og nægter at betale pengene tilbage til trods for, at der er en dom. Om man kan kalde det mafiametoder ved jeg ikke, men det er da tæt på,« siger Ulrich Rasmussen til BT.

Niels Frandsen mener derimod, at Amalie Lund Rasmussens familie 'hele tiden har ønsket denne her konfrontation' og anerkender slet ikke dommen fra Pakkerejse-Ankenævnet.

Det hele startede, da der tikkede en mail fra My Education ind i Ulrich Rasmussens indbakke den 15. juni 2015. Her skrev Niels Frandsen, at familien skulle betale et såkaldt valutakurstillæg på 11.350 kroner for datterens High School-ophold i USA. Men det ville Ulrich Rasmussen ikke umiddelbart acceptere, for han kunne intet finde i papirerne fra My Education om, at et sådant tillæg overhovedet var en mulighed.

»Og derfra eskalerer det fuldstændig,« siger Ulrich Rasmussen, hvis datter Amalie i dag er 17 år gammel.

Trusler om hjemsendelse

Efter en del skriverier frem og tilbage i en stadig mere konfronterende tone gør Niels Frandsen i en mail til familien Rasmussen den 16. august det klart, at han vil hjemsende Amalie omgående, hvis de ikke betaler pengene med det samme.

’Jeg opsiger derfor kontrakten pr. dags dato (…) og meddele USA, at Amalie desværre må afbryde sit ophold – den udstedte flybillet kan I bruge til hendes hjemrejse,’ skrev Niels Frandsen i mailen, som BT er i besiddelse af en kopi af.

Familien Rasmussen. Fra venstre mod højre ses; Ulrich, Julie, Amalie og Lisbeth.
Familien Rasmussen. Fra venstre mod højre ses; Ulrich, Julie, Amalie og Lisbeth. Foto: Privat
Vis mere

Ulrich Rasmussen var decideret rystet, da han læste ordene foran sin computerskærm.

»Det var jo en klar trussel. Hvis vi ikke makkede ret, ville det gå ud over Amalie. Vi havde 14 dage med ondt i maven og søvnløse nætter over udsigten til, at han kunne finde på at inddrage Amalies visum og få hende sendt hjem,« siger han.

My Educations ejer Niels Frandsen mener derimod ikke, at han kunne gøre andet, fordi Ulrich Rasmussen efter hans mening ikke ville betale det, datterens ophold endte med at koste.

»Jeg har forsøgt at få det her løst på rigtig mange måder, men han var jo usamarbejdsvillig helt fra starten af. Så ligger folk, som de har redt. Hvis han ikke betalte tillægget, havde vi ikke længere en aftale. Så kan man kalde det trusler, eller hvad man vil. Jeg synes, det er en naturlig konsekvens, at hun skulle hjemsendes, hvis han ikke ville betale det, det kostede,« siger han til BT.

Niels Frandsen forklarer valutakurstillægget med, at dollaren var steget med hele 26 procent i forhold til den danske krone fra indgåelsen af kontrakten om Amalie Lund Rasmussens skoleophold i USA til, at rejseselskabet skulle betale for det. Omkring 150 andre kunder blev af My Education pålagt det samme valutakurstillæg. Sidste år betalte My Education ifølge Niels Frandsen 2.000 kroner tilbage til dem, der havde bestilt et udvekslingsophold, fordi dollaren her var faldet i værdi i forhold til den danske krone.

Presset til at give efter

Med armen vredet om på ryggen gik Ulrich Rasmussen med til at indbetale valutakurstillægget i rater på 1.000 kroner om måneden og love Niels Frandsen, at han ikke ville gå videre med sagen. Før da havde han ellers i en mail luftet tanken om at kontakte Pakkerejse-Ankenævnet og forældre til de andre udvekslingselever, som My Education havde sendt af sted til USA og efterfølgende krævet et valutakurstillæg på 11.350 kroner af.

Efter at have tænkt grundigt over tingene, valgte Ulrich Rasmussen alligevel at kontakte en advokat og Pakkerejse-Ankenævnet. Det fik Niels Frandsen til i en mail den 28. august at stille det retoriske spørgsmål: 'Var du dybest set fuld af løgn?’

Har han ikke en pointe? Du skrev først et og gjorde derefter noget helt andet...

»Jo, det kan man godt sige. Men jeg skrev jo, som jeg gjorde, fordi vi var under så stort et pres. Vi ville ikke have vores datter sendt hjem, og derfor blev vi nødt til at skrive, at vi ikke gik videre med sagen. Vi følte os presset til det for, at der ikke skulle ske yderligere,« siger Ulrich Rasmussen.

Amalie Lund Rasmussen havde et rigtig god ophold som udvekslingsstuderende i USA. Hvad hun ikke vidste var, at rejseselskabet My Education truede hendes forældre med at hjemsende hende på grund af en strid om et valutakurstillæg.
Amalie Lund Rasmussen havde et rigtig god ophold som udvekslingsstuderende i USA. Hvad hun ikke vidste var, at rejseselskabet My Education truede hendes forældre med at hjemsende hende på grund af en strid om et valutakurstillæg. Foto: Privat
Vis mere

Få dage senere skærpede Niels Frandsen retorikken yderligere og skrev, at ’på grund af dine løgnagtige opførsel, trækker jeg ligeledes mit tilbud om at afdrage beløbet over 11 gange tilbage’ - efterfulgt af en ny trussel om hjemsendelse af Amalie Lund Rasmussen, hvis ikke hele beløbet blev betalt samme dag. Niels Frandsen havde endda allerede ombooket hendes billet.

Ulrich Rasmussen betalte pengene, men fik efterfølgende Pakkerejse-Ankenævnet til at køre sagen - og vandt.

’Ankenævnet finder, at bureauet i sine almindelige bestemmelser, der er en del af aftalegrundlaget, ikke på en tilstrækkelig tydelig måde har redegjort for prisforhøjelser og prisnedsættelser og beregningsmåden herfor, herunder ved at oplyse hvilke dele af rejsens pris der var berørt og den anvendte valutakurs ved beregningen og regneeksempler herpå,’ skriver Pakkerejse-Ankenævnet i afgørelsen fra februar 2016.

Men dermed sluttede sagen ikke. Slet ikke.

Begynder at blive harm

For Niels Frandsen og My Education rettede sig ikke efter dommen. Pengene blev ikke tilbagebetalt inden for fristen på 30 dage. Ulrich Rasmussen tog derfor fat i Fogedretten, hvor sagen stadig ligger efter at Fogedretten allerede én gang har pålagt My Education at betale hele valutakurstillæget tilbage, uden at det er sket.

»Der begynder jeg at blive lidt harm. Det virker på mig som om, han tror, han kan tage loven i egen hånd og fortsætte, som om intet er hændt, til trods for at der ligger en dom fra Pakkerejse-Ankenævnet. Det er jo spild af skatteydernes penge,« siger Ulrich Rasmussen.

My Educations ejer Niels Frandsen er fuldstændig uenig. Han mener ikke, Pakkerejse-Ankenævnet er den rette indstans til at fælde dom i sagen, fordi Amalie Lund Rasmussens ophold i USA efter hans mening var et udvekslingsophold - og ikke en pakkerejse. Og i så fald gælder der helt andre regler, pointerer han.

»Jeg kan ikke forstå, at jeg af Fogedretten skal pålægges at betale, når jeg ikke er dømt efter den rette lov. Jeg har bedt Pakkerejse-Ankenævnet om at komme med en forklaring på, hvorfor det er en pakkerejse, men kan ikke få noget svar,« siger Niels Frandsen og påpeger, at Rejsegarantifonden ikke dækker udvekslingsophold, fordi de ikke betragter dem som pakkerejser.

Derfor mener Niels Frandsen, at sagen skal prøves ved Byretten. Den 31. januar skal han og Ulrich Rasmussen igen mødes i Fogedretten, men dermed kommer der næppe et punktum i tvisten mellem dem.

Hvis Fogedretten igen pålægger dig at betale pengene tilbage, hvad gør du så?

»Så skal jeg snakke med min advokat om, hvad mine muligheder er.«

Er det rigtigt forstået, at du først vil betale pengene tilbage, når der foreligger en dom i Byretten?

»Ja. For det kan ikke passe, at de forskellige instanser har en forskellig opfattelse af, hvad en pakkerejse er.«

Risikerer lukning

I modsætning til Ulrich Rasmussen mener Niels Frandsen, at han i materialet til udvekslingsstudenternes familier fortalte om muligheden for et valutakurstillæg, men  han er helt på det rene med, at han ikke kom med de klare regneeksempler, man ifølge Pakkerejseloven skal som rejseudbyder. Viser det sig derfor, at Amalie Lund Rasmussens tur til USA af de retslige instanser bliver vurderet til at være en pakkerejse, kan det få meget alvorlige konsekvenser for My Education.

»Hvis jeg bliver pålagt at betale de penge tilbage, kan alle mine kunder komme og forlange, at også de får deres valutakurstillæg tilbage. Så kan jeg godt lukke butikken. Det vil være 150 gange 11.350 kroner eller over 1,5 millioner kroner.« siger Niels Frandsen, som kalder sagen 'træls' og 'ærgerlig'.

Det er Ulrich Rasmussen for så vidt enig med ham i. Men han har valgt at forfølge den af principielle årsager.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at nogen driver forretning på den måde her i Danmark. Vi kan selvfølgelig blive uenige. Det er, hvad der sker. Men der har vi jo nogle retslige instanser, der kan kigge på det og afgøre sagerne. Min teori er, at han (Niels Frandsen, red.) vidste, han var på tynd is, siden han begyndte at sende os trusler om hjemsendelse,« siger han.

Ulrich Rasmussen vil gerne slå fast, at hele forløbet frem mailen med krav om indbetaling af valutakurstillægget på over 11.000 kroner havde været professionelt - og at Amalie Lund Rasmussen havde alle tiders gode ophold på Casa Grande High School i Arizona.

Derfor var forbløffelsen stor, da hendes forældre efter hjemkomsten kunne fortælle hende om deres bitre strid med My Educations ejer.

»Amalie var dybt chokeret over, at MyEducation havde sendt os trusler om at hjemsende hende,« slutter Ulrich Rasmussen.

Familien Rasmussen sammen med Amalies værtsfamilie i Casa Grande, Arizona. Fra venstre mod højre ses Lisbeth, Julie, Amalie, værtsparret Karen og Gary og Ulrich.
Familien Rasmussen sammen med Amalies værtsfamilie i Casa Grande, Arizona. Fra venstre mod højre ses Lisbeth, Julie, Amalie, værtsparret Karen og Gary og Ulrich.
Vis mere