Det var ikke i orden, at DR i det meget omtalte interview med den narkodømte Rigmor Zobel Ravn lod hende tilsvine en navngiven politimand. Politiet har fået medhold i en klage til Pressenævnet.

Københavns Politi og den navngivne politimand klagede efter Reimer Bos interview med Rigmor Zobel Ravn i 21Søndag 21. februar til Pressenævnet.

Torsdag offentliggjorde nævnet sin kendelse, der giver medhold til politiet og flere hug til DR og Reimer Bo for interviewet, der i forvejen har fået massiv kritik.

Afgørelsen glæder bl.a. formanden for Københavns Politiforening, Claus Oxfeldt:

- Jeg er selvfølgelig meget tilfreds. Og jeg er også meget tilfreds over, at det var politidirektøren, der klagede over den fuldstændig vanvittige behandling som politiet og specielt en kollega blev udsat for, siger Oxfeldt til bt.dk og tilføjer, at han ikke var i tvivl om, at politiet ville få medhold.

- Det var så oplagt ringe journalistik, så det var helt vildt. Så jeg er selvfølgelig meget tilfreds. Både på kollegaens og på hele det danske politis vegne. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal behanldes sådan, når vi bare passer vores job.

Under udsendelsen 21. februar nævnte Rigmor Zobel Ravn gentagne gange navnet på en betjent, som, hun mener, forestod en særdeles voldsom afhøring af hende. Det fik politidirektør Johan Reimann til at klage til både Pressenævnet og DR, som han mente burde undskylde for, at betjenten blev hængt ud uden mulighed for at forsvare sig.

En måned senere beklagede Reimer Bo kortfattet i 21Søndag:

- Jeg skal beklage, at vi undlod at anonymisere den pågældende betjent, sagde studieværten, inden han hoppede videre til næste indslag.

Og med god grund, mener Pressenævnet. Zobels udtalelser var krænkende, og der var ingen grund til at lade hende sige politimandens navn igen og igen i interviewet, der ikke engang blev sendt live. DR havde haft rig mulighed for at anonymisere.

- Pressenævnet finder, at der ikke er klar almen interesse i at bringe den menige medarbejders navn. Da sammenhængen tillige er krænkende, burde Danmarks Radio have anonymiseret politiassistenten inden offentliggørelse af det tidligere optagede interview, skriver Pressenævnet i afgørelsen.

Det kritiseres også, at DR ikke havde tjekket, om Rigmor Zobel rent faktisk havde klaget over betjenten, som hun påstod under interviewet. Det havde hun nemlig ikke. Statsadvokaten modtog først senere en klage om den påståede hårdhændede behandling.

DR tjekkede ikke oplysningen på trods af, at politiet skriftligt havde forklaret:

- Hvis Person B (Rigmor Zobel, red.) mener, at Københavns Politi har begået fejl i forbindelse med afhøringen af hende, så kunne hun have klaget til Statsadvokaten, hvilket ikke er sket.

Den information brugte DR ikke, ligesom udtalelsen heller ikke blev brugt til at modsige Zobel under interviewet.

- Da Danmarks Radio – trods kendskab til de divergerende udtalelser - ikke sikrede sig, at der faktisk var indgivet klage til statsadvokaten, finder vi, at Danmarks Radio burde have gjort opmærksom på politiets skriftlige udtalelse. Ved at undlade dette kom hendes beskrivelse af politiets adfærd til at stå alene. Vi udtaler kritik heraf, skriver Pressenævnet. 

DR's daværende studievært og journalist havde fået et eksklusivt interview med Rigmor Zobel Ravn, der var i alle danske mediers søgelys på grund af hende indblanding i en narkosag.

Interviewet fik efterfølgende hård kritik for, at Reimer Bo var mere mikrofonholder end kritisk journalist, da han fik den skandale-ombruste og narkodømte kendis i stolen.

Statsadvokaten behandler stadig den klage, som Rigmor Zobel Ravn (efter DR-interviewet) indgav over politimandens behandling.

Claus Oxfeldt fra Københavns Politiforbund fortæller, at det ikke er utænkeligt, at Rigmor Zobel Ravn vil blive stævnet for hendes krænkende omtale af betjenten, hvis statsadvokaten vurderer, at der ikke er hold i hendes klage.