Hærværk, indbrud og hashsalg. I fremtiden skal du kunne straffes dobbelt så hårdt for kriminalitet begået i udvalgte bydele, skriver Berlingske.

Regeringens storstilede plan, der fremlægges onsdag i denne uge, skal gøre op med parallelsamfundene i danske ghettoer. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil bl.a. sikre trygheden i udsatte bolig­områder i fremtiden.

»Vi skal ikke have særlige områder, hvor det er betydeligt mere utrygt end i andre områder. Der har vi en udfordring med vores parallelsamfund,« siger han.

Nye tal fra politiet viser, at færre føler sig trygge i de udsatte boligområder. I 2016 følte 72 procent sig trygge, mens tallet i 2017 er faldet til 63 procent. På landsplan er tallene henholdsvis 81 procent og 79 procent af befolkningen.

For at imødegå den udvikling vil justitsministeren bl.a. indføre dobbelt straf i såkaldte »skærpede strafzoner«.

Det bliver op til den enkelte politimester at vurdere, hvornår og hvor de skal oprettes.

»Det kan være hærværk, tyveri og trusler, som er årsagen. Det betyder så, at man ved, at hammeren falder ekstra hårdt i de områder.«Overtrædelserne, som giver dobbelt straf, vil blive nærmere defineret i det lovgivende arbejde, siger Søren Pape Poulsen.

Foruden strafzonerne skal politiindsatsen styrkes i udsatte boligområder, hvor der bliver oprettet tre mobile politistationer. Ligeledes vil der blive gennemført flere kontroller, mens der på landsplan skal foretages 25 større politi­aktioner i områderne i 2018-2019.

Dertil kommer, at politiet med en særlig indsats skal udpege personer, som er centrale i kriminaliteten, ligesom der vil blive udarbejdet en national strategi, som samler de mest virkningsfulde tiltag.Ikke alle er lige begejstrede for regeringens udspil. Advokat Birgitte Eiriksson fra tænketanken Justitia kalder udspillet for »udansk« og siger, at strafzonerne bryder med princippet om lighed for loven.

»Reelt kommer det til at betyde, at de unge, som bor i de områder, og som måske ikke er mere kriminelle end andre unge, bliver straffet dobbelt så hårdt. Det er udansk og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt,« siger Birgitte Eiriksson.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, der først vil kommentere regeringens samlede udspil.

Skærpede strafzoner

Politiet skal have mulighed for at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse krimina­litets­former i en periode skærpes markant. Dette kaldes en »skærpet strafzone«.

Initiativet betyder, at straffen for eksempelvis hærværk, tyveri og trusler stiger markant inden for den skærpede strafzone.

Der lægges som udgangspunkt op til en fordobling af straffen, mens straffen for visse kriminalitetsformer med en i forvejen høj straf vil stige med en tredjedel. Derudover vil visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, i gentagelsestilfælde kunne straffes med fængsel, når overtrædelsen er begået i en skærpet strafzone.